×
การตั้งค่าระบบคะแนนสะสม

ขั้นตอนการจัดการมีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


        คุณจะพบส่วนของการตั้งค่าเบื้องต้น ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “ระบบคะแนนสะสม” จากนั้นคุณจะพบส่วนของระบบคะแนนสะสม ซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดปิดใช้งานระบบคะแนนสะสมได้

        a. กรณีที่คุณเลือก “ปิด” : ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2 ระบบจะทำการปิดใช้งานระบบคะแนนสะสม

รูปที่ 2 ส่วนการจัดการการแสดงผล


        b. กรณีที่คุณเลือก “เปิด” : ระบบจะแสดงข้อมูลให้กำหนดคะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้า และ มูลค่าของคะแนน ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3 

รูปที่ 3 การเปิดใช้งานการระบบคะแนนสะสม


        หลังการเปิดใช้งานระบบคะแนนสะสม ให้คุณทำการกำหนดข้อมูล ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 การกำหนดข้อมูลคะแนนสะสม


ข้อมูลที่ต้องกำหนดมีดังนี้

                คะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้า : ให้คุณกำหนดว่าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในร้านของคุณ คุณจะให้ลูกค้าได้รับคะแนนสะสมกี่คะแนน เช่น หากคุณกำหนดไว้ 0.1 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า 690 บาทเท่ากับลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม (690 × 0.1) = 69 คะแนน

                มูลค่าของคะแนน : คะแนนสะสมที่มี ใช้แทนเงินสดได้กี่บาท (หากคุณกำหนดไว้ที่ 1 สมมติลูกค้ามีคะแนนสะสม 69 คะแนน แปลว่าลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม 69 คะแนน แทนส่วนลดได้ 69 บาท) ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป

        จากรูปตัวอย่าง เมื่อลูกค้ามีการซื้อสินค้าราคา 690 บาท (เฉพาะราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า) ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม 69 คะแนน ซึ่งในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสมเป็นส่วนลดได้ 69 บาท

        3. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ภายหลังการบันทึกการตั้งค่า คุณจะพบข้อความที่ระบบแจ้งผลการบันทึกการตั้งค่า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 ผลการบันทึกการตั้งค่า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.