×
การตั้งค่าระบบบัตรของขวัญ

โดยขั้นตอนการจัดการมีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าทั่วไป” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าทั่วไป


        คุณจะพบส่วนของการตั้งค่า ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “อื่นๆ” จากนั้นคุณจะพบส่วนของบัตรของขวัญ ซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดปิดใช้งานบัตรของขวัญได้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การตั้งค่าส่วนของบัตรของขวัญ


        3. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่า
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.