×
การตั้งค่าเปิดใช้งานระบบ Affiliate

        เมื่อคุณต้องการเปิดใช้งาน Affiliate คุณต้องมีการกำหนดข้อมูลต่างๆ และตั้งค่าระบบตัวแทนจำหน่ายสินค้า ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าทั่วไป”

        3. คุณจะพบรายละเอียดของการตั้งค่าต่างๆ แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “Affiliate” จากนั้นคุณจะพบส่วนของการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Affiliate

        โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        • เปิดใช้งาน Affiliate : เปิดหรือปิดการใช้งานระบบตัวแทน
        • ยืนยันอัตโนมัติ : ยืนยันการสมัครตัวแทนโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดได้ดังนี้
                o เปิด – ในกรณีที่มีคนมาสมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จะได้รับการตอบรับโดยอัตโนมัติและสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบได้ทันที
                o ปิด – ในกรณีที่มีคนมาสมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เจ้าของร้านจะได้รับ e-mail แจ้งเตือน และต้องทำการอนุญาตเปิดใช้งานให้ตัวแทนก่อน
        • กำหนดการใช้ Affiliate Code : เป็นการกำหนดว่าตัวแทนท่านใด จะเป็นผู้ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่น เมื่อมีลูกค้าเข้ามายังร้านค้าออนไลน์ของท่านผ่าน URL ที่มี Affiliate Code 2 รหัส โดยมีตัวเลือกให้คุณกำหนดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ดังนี้
                o ใช้ Affiliate Code คนแรก– กำหนดจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับตัวแทนคนแรกที่ลูกค้าใช้เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของท่าน 
                o ใช้ Affiliate Code ค่าล่าสุด– กำหนดจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับตัวแทนคนล่าสุดที่ลูกค้าใช้เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของท่าน 
        • ระยะเวลาการหมดอายุของ Cookie (วัน) : Cookie คือข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นจาก web server และบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในที่นี้เราจะใช้ Cookie เป็นตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น โดยให้คุณเจ้าของร้านค้าใช้กำหนดระยะเวลาที่ Affiliate Code มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อสินค้าของลูกค้า เมื่อลูกค้าคลิกลิงค์ที่มี Affiliate Code เป็นครั้งแรก web browser จะทำการเขียนวันหมดอายุลงบน Cookie ตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ตั้งค่าไว้ 30 เมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาครั้งแรก  web browser จะเขียนวันหมดอายุของ Cookie เป็นอีก 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าเข้ามาครั้งแรก นั้นหมายความว่า ถ้าลูกค้าซื้อของภายใน 30 วัน ตัวแทนจะได้ค่าคอมมิชชั่น แต่ถ้าเกิน 30 วันไปแล้วและลูกค้าซื้อของผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ตัวแทนจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น 
*** TakraOnline สามารถตั้งค่า Cookie ได้เป็นจำนวนวันเท่านั้น ไม่สามารถตั้งเป็นชั่วโมงได้
        • อัตราค่าคอมมิชชั่นมาตรฐาน (%) : เป็นเปอเซ็นต์มาตรฐานที่ตัวแทนจะได้รับเมื่อสมัครเข้ามาเป็นตัวแทน Affiliate ในการแนะนำสินค้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ แต่เจ้าของร้านค้าสามารถกำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นในเปอเซนต์ที่แตกต่างกันไป ในแต่ละตัวแทนจำหน่ายได้ โดยวิธีการในการจัดการอยู่ในหัวข้อ การจัดการตัวแทน Affiliate
*** TakraOnline สามารถคิดค่านายหน้าได้แบบเป็นเปอร์เซนต์เท่านั้น ไม่สามารถคิดเป็นจำนวนเงินได้
        • ยอดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำในการชำระเงิน : เป็นการกำหนดยอดรวมขั้นต่ำของการจ่ายค่าคอมมิชชั่น เมื่อยอดรวมของค่าคอมมิชชั่นถึงจำนวนที่กำหนดไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลตัวแทน Affiliate พร้อมค่าคอมมิชชั่นให้ เจ้าของร้านค้าทราบ เพื่อทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ตัวแทน Affiliate โดยยอดค่าคอมมิชชั่นต้องกำหนดตัวเลขที่มากกว่าศูนย์ โดยการเรียกดูค่าคอมมิชชั่นจะอยู่ในหัวข้อ การจัดการการเงินของ Affiliate
        4. เมื่อคุณกำหนดข้อมูลที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกการใช้งาน Affiliate

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.