×
การตั้งค่าเพื่อให้ลูกค้าซื้อแบบไม่ต้องสมัครสมาชิก

        ระบบร้านค้าออนไลน์จากทางตะกร้าออนไลน์กำหนดให้ลูกค้าต้องมีการสมัครสมาชิก (ลงทะเบียน) กับทางร้านค้าออนไลน์ แต่ถ้าคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกสามารถทำได้ ซึ่งข้อมูลการซื้อขายจากลูกค้าที่ไม่ทำการสมัครสมาชิกจะไม่มีการเก็บค่าสถิติใดๆ ทั้งสิ้น โดยขั้นตอนการกำหนดค่ามีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าทั่วไป” ดังรูป

        3. ระบบจะแสดงพื้นที่การตั้งค่า โดยตั้งต้นที่แท็บ “ตั้งค่าหน้าร้าน” ให้คุณคลิกที่แท็บ “อื่นๆ” ดังรูป

        4. เมื่อคุณอยู่ที่แท็บ “อื่นๆ” ให้คุณเลื่อนหน้าจอจนเจอพื้นที่ “การตั้งค่าวิธีการชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน” จากนั้นเลือก “เปิด” ที่อนุญาตให้ชำระเงินแบบไม่ระบุตัวตน และทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

        5. เมื่อบันทึกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังรูปตัวอย่าง

        6. หากลูกค้าทำการสั่งซ้อสินค้า และคลิกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าจะพบหน้าดำเนินการสั่งซื้อดังรูปตัวอย่าง ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยไม่สมัครสมาชิกเมื่อคลิกเลือก “สั่งซื้อสินค้าโดยไม่สมัครสามาชิก”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.