×
การปรากฏการแสดงวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้า

        เมื่อคุณจัดการวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย การปรากฏของรูปแบบวิธีการจัดส่งสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้า ลูกค้าจะพบก็ต่อเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้า

ตัวอย่างการปรากฎข้อมูลวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้า 

        หากคุณทำการกำหนดวิธีการคิดค่าส่งสินค้า โดยเปิดใช้งาน ค่าขนส่งตามยอดออเดอร์ และคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตัวอย่างการปรากฎข้อมูลวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้า 


        เมื่อลูกค้าเข้ามายังเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และทำการเลือกซื้อสินค้าตามปรกติ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าจะพบขั้นตอนการชำระเงินจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า โดยชื่อวิธีการส่งสินค้าที่ปรากฎจะแสดงเฉพาะรูปแบบที่เปิดใช้งาน (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ชื่อวิธีการส่งสินค้าที่ปรากฎจะแสดงเฉพาะรูปแบบที่เปิดใช้งาน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.