×
การรีวิวสินค้าจากเจ้าของร้าน

        ในฐานะเจ้าของร้าน ระบบตะกร้าออนไลน์ อนุญาตให้เจ้าของร้านสามารถเข้ามาจัดการรีวิวสินค้าทุกรีวิวในระบบได้

โดยคุณสามารถจัดการได้ 3 กรณี คือ

        - การเพิ่มรีวิวสินค้าโดยเจ้าของร้าน

        - การแก้ไขรีวิวสินค้า

        - การลบหรือปิดใช้งานการแสดงรีวิวสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.