×
การลบรายชื่อผู้ขาย

        ในกรณีที่คุณต้องการลบบัญชีผู้ขายออกจากการใช้งานพื้นที่ Marketplace ของคุณ สามารถทำได้โดย เมื่อคุณเข้ามายังพื้นที่รายการผู้ขาย ให้คุณคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อผู้ขายที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) จากนั้นให้คุณคลิกที่ปุ่ม “ลบ” (หมายเลข 2) ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างขั้นตอนการลบผู้ขาย

        ภายหลังการคลิกลบ คุณจะพบข้อความแจ้งเตือนถึงการลบบัญชีผู้ขาย ให้คุณยืนยันการลบโดยการคลิกที่ “OK” แต่ถ้าต้องการยกเลิกการลบผู้ขายให้คุณคลิกที “Cancel” (ดังรูปที่ 2)

รูปที่ 2 ข้อความแจ้งเตือนการลบผู้ขาย

        ภายหลังที่คุณยืนยันการลบผู้ขาย ระบบจะทำการลบผู้ขายรายนั้น โดยแสดงข้อความผลลัพธ์ในการลบผู้ขายและรายชื่อผู้ขายจะหายไปจากรายการผู้ขายบน marketplace ของคุณ ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลการลบผู้ขาย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.