×
การลบวิธีการจัดส่ง

        ในกรณีที่คุณต้องการลบวิธีการจัดส่งสินค้าที่ไม่ต้องการ สามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อวิธีจัดส่งสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “ลบ” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบวิธีการจัดส่งสินค้า


        ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบข้อมูลวิธีการจัดส่งสินค้า ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ข้อความเตือนการลบวิธีการจัดส่งสินค้า


        จากนั้นระบบจะทำการลบวิธีการขนส่งสินค้าออกจากระบบ และแสดงผลการลบให้ทราบ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แจ้งผลการลบวิธีการจัดส่งสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.