×
หน้าหลัก>การลบสินค้าประกอบออกจากกลุ่มสินค้าประกอบ
การลบสินค้าประกอบออกจากกลุ่มสินค้าประกอบ

        กรณีที่เลือกสินค้าเพื่อมาเป็นสินค้าประกอบผิด และต้องการลบสินค้าออกจากกลุ่มสินค้าประกอบ สามารถทำได้โดยคลิกเลือกสินค้าประกอบที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกที่ “Delete” (หมายเลข 2) ดังตัวอย่างรูปที่ 1

  รูปที่ 1 การลบตัวเลือกของสินค้าประกอบที่ไม่ต้องการ ออกจากกลุ่มของสินค้าประกอบ

        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบสินค้าประกอบที่เลือก ในกรณีที่ยืนยันการลบให้คลิก “OK” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบคลิกที่ “Cancel” ดังตัวอย่างรูปที่ 2

  รูปที่ 2 ข้อความแจ้งเตือนถึงการลบตัวเลือกของสินค้าประกอบ

        ในกรณีที่ยืนยันการลบ ระบบจะทำการลบสินค้านั้นออกจากรายการตัวเลือกสินค้าประกอบของกลุ่มสินค้าประกอบ และแสดงข้อความถึงผลการลบสินค้า (รูปที่ 3)

  รูปที่ 3 ผลการลบสินค้าย่อยออกจากกลุ่มของสินค้าประกอบ

        ดังนั้นการแสดงตัวเลือกในกลุ่มของสินค้าประกอบที่สินค้าหลัก จะมีตัวเลือกของสินค้าประกอบให้ลูกค้าซื้อเลือกตามจำนวนรายการสินค้าประกอบที่ปรากฏในหน้า Product Kit Group Item

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.