×
การลบสินค้าภายในร้านค้าของผู้ขาย

        ในกรณีที่คุณต้องการลบสินค้าออกจากร้านค้าของคุณ สามารถทำได้ โดยมาที่หน้ารายการสินค้า (ดังตัวอย่างรูปที่ 1) และทำการคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าสินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) จากนั้นทำการคลิกที่ปุ่ม “ลบ” (หมายเลข 2)

รูปที่ 1 ตัวอย่างขั้นตอนการลบสินค้าที่ไม่ต้องการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.