×
การลบสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบสินค้าที่ไม่ต้องการ ให้ออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถทำได้ โดยขั้นตอนการลบสินค้า คุณเข้าสู่หน้ารายการสินค้า โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดใน Marketplace ของคุณ 

        เมื่อคุณต้องการลบสินค้า ให้คุณคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม (หมายเลข 1) และคลิกที่ “ลบ” (หมายเลข 2) เพื่อเลือกสินค้าตัวอย่างที่มีทั้งหมด ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเลือกสินค้าเพื่อลบ


        ระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบสินค้า (รูปที่ 2) ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบสินค้าให้เลือกคลิกที่ “ยกเลิก”

รูปที่ 2 ข้อความแจ้งเตือนการลบสินค้า


        รอจนระบบแสดงข้อความถึงผลการลบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย และรายการสินค้านั้นจะหายไปจากหน้ารายการสินค้า ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การแสดงผลการลบสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.