×
การลบหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบหมวดสินค้าที่ไม่ต้องการ คุณสามารถลบหมวดสินค้าออกจากรายการหมวดสินค้าได้ แต่การจะลบหมวดสินค้าได้นั้น มีเงื่อนไขดังนี้

        1. คุณจะต้องมั่นใจว่าในหมวดสินค้าที่ต้องการลบไม่มีสินค้าอยู่ภายในหมวด

        2. การลบต้องลบหมวดสินค้าย่อยก่อน ไม่สามารถลบหมวดสินค้าหลักที่มีหมวดสินค้าย่อยอยู่ภายในได้

โดยขั้นตอนการลบหมวดสินค้ามีดังนี้

        1. ในกรณีที่อยู่ที่หน้ารายการหมวดสินค้า ให้คุณทำเครื่องหมายถูกด้านหน้าหมวดสินค้าที่ต้องการลบ (1) และคลิกเลือกที่ลบ (2) (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบหมวดสินค้า


        2. ภายหลังการคลิกลบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้า (รูปที่ 2) หากยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบให้คลิกเลือก “ยกเลิก” 

รูปที่ 2 ข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้า


        3. ภายหลังการคลิกตกลงเพื่อยืนยันการลบหมวดสินค้า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการลบหมวดสินค้า และหมวดสินค้าที่ถูกลบจะหายไปจากรายการ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลการลบหมวดสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.