×
การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

        ภายหลังจากที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์กำหนดเปิดใช้งานระบบตัวแทน (Affiliate) ที่หน้าร้านค้าออนไลน์ (ด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์) จะปรากฏเมนู “ตัวแทนจำหน่ายสินค้า” 

        ในกรณีที่มีผู้สนใจต้องการสมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสามารถทำได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ตัวแทนจำหน่ายสินค้า” บริเวณด้านล่างของหน้าจอ
        2. ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบของตัวแทนจำหน่ายสินค้า แต่ในกรณีนี้ให้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนทำการคลิกเลือกที่ปุ่ม “เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่าย” จากนั้นคุณจะพบส่วนของการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครตัวแทนจำหน่าย

        3. ต่อมาระบบจะแสดงแบบฟอร์มเพื่อให้กรอกข้อมูลของผู้สมัครเป็นตัวแทน ให้ทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” จากนั้น คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก" 

        4. ภายหลังการคลิก “สมัครสมาชิก” ระบบจะแสดงผลการสมัคร ในกรณีที่ต้องรอการอนุมัติ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังตัวอย่าง

        ในกรณีที่ไม่ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังตัวอย่าง

        5. ในกรณีที่ต้องรอการยืนยันจากเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนในการสมัครขอเป็นตัวแทน เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องทำการอนุมัติการสมัคร โดยการทำเครื่องหมายที่ “เปิดใช้งาน?” จากนั้นให้คลิกที่ “บันทึก Affiliate และส่งอีเมล์” เพื่อให้ระบบส่งอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ 

        โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายจะได้รับอีเมลในการแจ้งผลในการรับเป็นตัวแทนจำหน่ายดังตัวอย่าง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.