×
การสร้างใบจัดส่งสินค้า (Shipping Label)

        โดยระบบมีการสร้างใบจัดส่งสินค้า รองรับให้ทางคุณสามารถใช้เพื่อติดที่กล่องพัสดุส่งให้ลูกค้าได้ โดยที่ไม่ต้องจัดทำเอง 

        เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ระบบจะแสดงรายการออเดอร์จากลูกค้าเมื่อคุณเข้าสู่หน้าหลักของระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์

รูปที่ 1 แสดงรายการออเดอร์จากลูกค้า

        ให้คุณคลิกที่ดูทั้งหมด จะพบรายการออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมด

รูปที่ 2 รายการออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมด


        คุณสามารถสร้างใบจัดส่งสินค้าได้ โดยคลิกที่ “แก้ไข” ของลูกค้าที่ต้องการพิมใบจัดส่งสินค้า

รูปที่ 3 การสร้างใบจัดส่งสินค้า

        คุณจะพบรายละเอียดของการสั่งสินค้าของลูกค้าที่เลือก จากนั้นให้คุณคลิกที่ “ใบที่อยู่จัดส่ง”

รูปที่ 4 ปุ่มใบที่อยู่จัดส่ง

        คุณจะพบตัวอย่างของที่อยู่ใบจัดส่ง ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

รูปที่ 5 ตัวอย่างของที่อยู่ใบจัดส่ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.