×
การเข้าใช้งานบัญชีลูกค้า
        เมื่อคุณต้องการเข้าใช้งานบัญชีลูกค้า ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)


        โดยให้คุณมาที่เมนู “ลูกค้า” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “บัญชีลูกค้า”

        จากนั้นระบบจะแสดงส่วนรายการบัญชีลูกค้า ซึ่งคุณสามารถดำเนินการจัดการได้ตามต้องการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.