×
หน้าหลัก>การเปิดใช้งานระบบการค้าส่งในร้านค้าออนไลน์
การเปิดใช้งานระบบการค้าส่งในร้านค้าออนไลน์

        เมื่อคุณต้องการใช้งานการค้าส่ง คุณต้องมีการเปิดใช้งานรูปแบบการขายแบบค้าส่ง โดยขั้นตอนการเปิดใช้งานค้าส่งมีดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์และไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" แล้วเลือกเมนูย่อย "ตั้งค่าสินค้า" (รูปที่ 1)รูปที่ 1 ตั้งค่าสินค้า


        2. จากนั้นให้คุณคลิกไปที่แท็บ "การแสดงผลและการตั้งค่า" (รูปที่ 2)รูปที่ 2 การแสดงผลและการตั้งค่า


        3. ให้คุณเลื่อนลงมาด้านล่างจนพบคำว่า "ราคาขายส่ง" (รูปที่ 3)รูปที่ 3 ราคาขายส่ง


        ในพื้นที่ราคาขายส่ง คุณสามารถตั้งค่าระบบค้าส่งในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ 3 รูปแบบดังนี้
                - ปิด : ในกรณีที่คุณเลือก "ปิด" หมายความว่า คุณต้องการปิดการใช้งานและการแสดงผลราคาขายส่งของสินค้าในร้านค้าออนไลน์ หมายความว่า ถ้ามีบัญชีลูกค้าที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ในกลุ่มผู้ค้าส่งเข้าสู่ระบบมา บัญชีลูกค้าเหล่านั้นก็จะเห็นราคาสินค้าเหมือนกับราคาสินค้าของลูกค้าทั่วไป
                - กำหนดราคาต่อสินค้า : ในกรณีที่คุณเลือก "กำหนดราคาต่อสินค้า" คุณจะพบว่าระบบจะปรากฏข้อมูล "ระดับส่วนลด" โดยระดับส่วนลดเป็นการกำหนดราคาตามระดับของกลุ่มผู้ค้าส่งที่คุณต้องการขายสินค้าให้ คุณสามารถเลือกระดับส่วนลดได้ตามต้องการ โดยระดับส่วนลดมีให้เลือก 3 ระดับ (จะใช้เพียง 1 ระดับ หรือ 2 ระดับก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ครบทั้ง 3 ระดับ ซึ่งขึ้นกับความต้องการของคุณ) และเมื่อคุณกำหนดระดับราคาส่วนลดให้ผู้ค้าส่งในร้านค้าออนไลน์ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องไปแก้ไขราคาของแต่ละรายการสินค้า เพื่อทำการเพิ่มราคาสินค้าในแต่ละระดับส่วนลดด้วย (รูปที่ 4)


รูปที่ 1.4 ระดับส่วนลด

                - % ส่วนลดทุกสินค้า ในกรณีที่คุณเลือก "เปอร์เซนต์ส่วนลดทุกสินค้า" คุณจะต้องกำหนดข้อมูลในช่อง "ระดับส่วนลด" ว่าจะให้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ มีการแบ่งราคาส่วนลดของสินค้าออกเป็นกี่ระดับ โดยมีให้เลือก 3 ระดับ รวมถึงคุณจะต้องกำหนดว่าแต่ละระดับส่วนลด คุณจะลดราคาสินค้า ระดับละกี่เปอร์เซนต์ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปทำการแก้ไขในรายการสินค้าแต่อย่างใด เพราะระบบจะปรับราคาที่แสดงผลในหน้าร้านค้าออนไลน์ให้ลดราคาตามเปอร์เซนต์ที่คุณได้กำหนดเอาไว้โดยอัติโนมัติ (รูปที่ 5)


รูปที่ 5 กำหนดระดับส่วนลด


        4. เมื่อระบุข้อมูลในส่วนของราคาขายส่งครบถ้วน คุณต้องทำการคลิก “บันทึก” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.