×
การเปิด-ปิดการใช้งานบทความ (Content)

        ในเบื้องต้น ระบบจะไม่ได้แสดงแมนูของบทความในแถบเมนูหลัก แต่คุณสามารถทำการเปิด-ปิดเมนูของบทความได้ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
    1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
    2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู "บทความ" เลือกเมนูย่อย "เมนูของบทความ"

     3. ระบบจะแสดง "รายการเมนูเนื้อหา" ที่ระบบมีไว้ให้ ซึ่งรูปแบบการแสดงผลจะมี 3 ตำแหน่งดังนี้
        - Top : เมนูบทความจะปรากฎอยู่ในแถบเมนูหลัก ที่ด้านบนร้านค้าออนไลน์
        - Left : เมนูเนื้อหาบทความจะปรากฎอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ เมื่อเข้าสู่พื้นที่บทความ
        - Right : เมนูเนื้อหาบทความจะปรากฎอยู่ด้านขวามือของหน้าจอ เมื่อเข้าสู่พื้นที่บทความ

    4. ในกรณีที่คุณต้องการเปิดการใช้งานเมนูเนื้อหาบทความในตำแหน่งใด ให้คุณคลิกที่ "แก้ไข" ท้ายตำแหน่งนั้นๆ

    5. จากนั้นให้คุณคลิกในช่อง "เปิดใช้งาน" แล้วทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยการคลิก "บันทึก" ท้ายตำแหน่ง นั้นๆ

    6. ระบบจะทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการแสดงผลเมนูเนื้อหาบทความ โดยแสดงข้อความ "บันทึกเมนูเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว"

     7. และเมื่อมาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ จะพบว่ามีการแสดงผลเมนูเนื้อหาบทความในตำแหน่งที่ถูกเปิดใช้งาน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.