×
การเปิด-ปิดการใช้งานวิธีการจัดส่งสินค้า

        เมื่อคุณต้องการจัดการให้ลูกค้ามีการใช้งาน หรือหยุดไม่ให้ลูกค้าใช้งานวิธีการจัดส่งสินค้ารูปแบบใด คุณสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง

รูปที่ 1 การแสดงการเปิดปิดการใช้งานวิธีการจัดส่ง

        เริ่มแรกให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลนของคุณ แล้วคลิกที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ขนส่ง"

รูปที่ 2 การเข้าสู่เมนูขนส่ง

        จากนั้นหน้ารายการวิธีจัดส่งสินค้าจะปรากฏ ให้คุณคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อวิธีจัดส่งสินค้าที่ต้องการเปิด-ปิด การใช้งาน

รูปที่ 3 สัญลักษณ์แก้ไข

        ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขวิธีจัดส่งสินค้า ในชื่อวิธีจัดส่งสินค้าที่คุณเลือกแก้ไข (ภาพตัวอย่างคือชื่อ ไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียน) โดยคุณเลือกเปิด-ปิดการใช้งานวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้าที่คุณเลือกแก้ไขได้ที่ส่วน “เปิดใช้งาน?”

รูปที่ 4 ปุ่มเปิดปิดการใช้งาน


    เมื่อเลือกเปิด-ปิดการใช้งานในแบบที่คุณต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึกวิธีจัดส่งสินค้า” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.