×
การเปิด-ปิด ข่าวสารและประกาศ

        ในเบื้องต้นระบบร้านค้าออนไลน์จะเปิดการใช้งานเมนูข่าวสาร และการแสดงข้อมูลข่าวสารและประกาศไว้ให้เป็นค่ามาตรฐาน โดยแสดงไว้ที่ส่วนเมนูหลัก และส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ดังแสดงในรูป ในกรณีที่ปรากฏเมนูข่าวสารที่รายการเมนูหลัก
        ส่วนเมนูหลัก

        และที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จะเป็นการแสดงเนื้อหาข่าวสารและประกาศ ที่ทางร้านค้าต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ       

        โดยคุณสามารถเปิดหรือปิด การแสดงเนื้อหาของข่าวสารและประกาศได้ ตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น”

        3. ระบบจะแสดงส่วนการตั้งค่า โดยแสดงส่วน “ข้อมูลบริษัท” เป็นส่วนแรก

        4.  ให้คุณคลิกที่แท็บเมนู “การแสดงผล”

        5. จากนั้นระบบจะแสดงรายการคุณสมบัติที่คุณสามารถกำหนดให้แสดงที่หน้าร้านค้าออนไลน์ ให้คุณเลื่อนหาคุณสมบัติที่ชื่อว่า “ข่าวสารและประกาศ” โดยกำหนดได้ว่าจะให้แสดงที่หน้าร้านค้าหรือไม่ หากต้องการให้แสดงเลือก “เปิด” แต่ถ้าไม่ต้องการให้แสดงเลือก “ปิด” และทำการคลิก “บันทึก”


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.