×
การเพิ่มการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย

        ในกรณีที่คุณได้ดำเนินการชำระเงินให้กับทางผู้ขายเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถทำการบันทึกรายการการดำเนินการเพื่อให้ทั้งคุณ และผู้ขายได้ทราบว่ารายการการเงินดำเนินการถึงออเดอร์ใดแล้ว โดยขั้นตอนการบันทึกรายการการชำระเงินให้คุณคลิกที่ “เพิ่ม” ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 การเพิ่มรายการการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย

        จากนั้นระบบจะแสดงหน้าเพิ่มการจ่ายเงิน ดังรูปที่ 2 โดยรายละเอียดที่คุณต้องระบุมีดังนี้

รูปที่ 2 การเพิ่มรายการการจ่ายเงิน

        - ผู้ขาย : เลือกรายชื่อผู้ขายที่คุณได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย

        - ช่วงเวลาการขาย : ระบุช่วงเวลาของการขาย โดยเป็นการระบุช่วงเวลาของการขายที่คุณได้นำมาคิดค่าสินค้าเพื่อนำมาชำระเงินให้กับผู้ขาย 

        - ยอดชำระ : ระบุยอดเงินที่คุณได้นำส่งให้กับผู้ขาย

        - ช่องทางการชำระเงิน : ระบุข้อความที่แจ้งถึงช่องทางการชำระเงิน

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน ให้คุณคลิกที่ “เพิ่มยอดการขาย” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลรายการการชำระเงินเข้าสู่ระบบ 

        ภายหลังการบันทึกข้อมูล คุณจะพบรายการที่เพิ่มไว้ ดังตัวอย่างที่รูปที่ 3 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการปรากฏรายการบัญชีที่เพิ่มใหม่


***หมายเหตุ : การเพิ่มรายการบัญชีข้างต้น เป็นเพียงบันทึกช่วยจำ ที่อำนวยความสะดวกให้คุณและผู้ขายทราบถึงการดำเนินการที่เกิดขึ้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.