×
การเพิ่มข้อมูลลูกค้า

      โดยปรกติเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าของคุณ ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบและแสดงอยู่ในส่วนของเมนู “ลูกค้า” เมนูย่อย “บัญชีลูกค้า” อัตโนมัติ

       

        แต่ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบเอง สามารถทำได้โดยคลิกที่ “เพิ่ม” 

 

       จากนั้นระบบจะแสดงส่วนของการเพิ่มบัญชีลูกค้า โดยข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง คุณจำเป็นต้องกำหนดให้ครบถ้วน


     โดยระบบจะแบ่งส่วนข้อมูลให้คุณกำหนดรายละเอียดเป็น 3 ส่วนคือรายละเอียดที่อยู่, ที่อยู่สำหรับ จัดส่ง และอื่นๆ ให้คุณกำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 


      ในกรณีที่ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เป็นที่อยู่เดียวกับรายละเอียดที่อยู่คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ “จัดส่งสินค้าตามที่อยู่ด้านบน” ได้ และไม่ต้องทำการกำหนดรายละเอียดที่อยู่สำหรับจัดส่ง

 

        เมื่อคุณกำหนดข้อมูลลูกค้าครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยระบบมีเมนูเพื่อบันทึก 2 แบบคือ “เพิ่มบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์” และ “เพิ่มบัญชีลูกค้า” 

        ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลูกค้า และแสดงผลการบันทึกบัญชีลูกค้า

 

        เมื่อคุณกลับมาที่หน้า “รายการบัญชีลูกค้า” คุณจะพบว่าชื่อลูกค้าที่เพิ่มใหม่ปรากฏในรายการบัญชีลูกค้าเรียบร้อย


 
        ในกรณีที่คุณเลือกคลิก “เพิ่มบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์” ระบบจะทำการส่งอีเมล์แจ้งไปยังลูกค้าที่คุณได้เพิ่มบัญชีลูกค้า โดยรายละเอียดที่แจ้งภายในอีเมล์ดังแสดงในตัวอย่าง

 

        ลูกค้าสามารถใช้ชื่อ User Name ที่ได้มาเพื่อเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ และทำการซื้อสินค้าภายในร้านค้าได้ทันที

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.