×
การเพิ่มรายชื่อผู้ขาย

        ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มรายชื่อผู้ขายด้วยตนเอง โดยไม่รอให้ผู้ขายสมัครผ่านหน้าหลัก Marketplace หรือในกรณีที่คุณต้องการนำสินค้ามาประกาศขายผ่าน Marketplace ด้วยตนเอง คุณสามารถทำได้ด้วยการเข้ามาที่พื้นที่รายการผู้ขาย จากนั้นคลิกที่รูปที่ 1 

รูปที่ 1 ปุ่มเพิ่มผู้ขาย

        ภายหลังการคลิกเพิ่ม ระบบจะแสดงข้อมูลหน้า “เพิ่มผู้ขาย”  (รูปที่ 2) โดยรายละเอียดเพิ่มผู้ขายที่คุณต้องระบุมีดังนี้

รูปที่ 2 หน้าการเพิ่มผู้ขาย

        - รหัสผู้ใช้ : ระบุชื่อผู้ขายที่ใช้ในการเข้าสู่พื้นที่การจัดการร้านค้าของผู้ขาย

        - รหัสผ่าน : ระบุรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่พื้นที่การจัดการร้านค้าของผู้ขาย

        - ชื่อ : ระบุชื่อของผู้ขาย

        - นามสกุล : ระบุนามสกุลของผู้ขาย

        - ชื่อบริษัท : ระบุชื่อบริษัท / ร้านค้า / แบรนด์ ของผู้ขาย

        - รายละเอียด : ระบุรายละเอียดร้านค้าของผู้ขาย สามารถใส่ข้อมูลที่ทำให้ลูกค้าสามารถทราบในรายละเอียดของสินค้าหรือบริการภายในร้านค้าของผู้ขาย

รูปที่ 3 หน้าการเพิ่มผู้ขาย (ต่อ)


        - รูปโลโก้บริษัท : สามารถใส่รูปโลโก้บริษัท / ร้านค้า / แบรนด์ของผู้ขายได้

        - ที่อยู่ ถึง รหัสไปรษณีย์ : ระบุที่อยู่ของธุรกิจของผู้ขาย

        - เบอร์โทรศัพท์ : ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายเพื่อใช้ในการติดต่อ

        - แฟกซ์ : ระบุเบอร์แฟกซ์ (ถ้ามี) ของผู้ขายเพื่อใช้ในการติดต่อ

        - อีเมล์ : ระบุอีเมล์ของผู้ขายที่ใช้ในการติดต่อ

        - วันที่ลงทะเบียน : กำหนดวันที่ลงทะเบียนของผู้ขายรายนี้

        - เปิดใช้งานค่านายหน้ารายบุคคล : ในกรณีที่ต้องการกำหนดค่านายหน้าที่เรียกเก็บกับผู้ขายรายนี้คุณสามารถกำหนดค่านายหน้าที่ต้องการได้

        - เปิดการใช้งาน (ยืนยันตนเรียบร้อย) : ในกรณีที่ต้องการอนุมัติให้ผู้ขายรายนี้สามารถนำสินค้าเข้ามาขายได้ทันทีคุณสามารถทำเครื่องหมายที่กล่องสี่เหลี่ยมเพื่ออนุมัติการใช้งาน แต่ถ้าในกรณีที่คุณยังไม่อนุมัติให้ผู้ขายรายนี้สามารถนำสินค้ามาประกาศขายได้ให้คุณข้ามข้อมูลนี้ไป 

        - แสดงในรายการผู้ขายหน้าแรก : ในกรณีที่คุณต้องการให้ชื่อร้านค้าของผู้ขายรายนี้ไปปรากฎที่ด้านหน้า Marketplace ให้คุณทำเครื่องหมายที่กล่องสี่เหลี่ยม

        เมื่อกำหนดข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ให้คุณคลิกที่ “เพิ่มบัญชีผู้ขาย” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผู้ขายรายนี้ และเป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่มผู้ขาย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.