×
การเพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่

        เมื่อคุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าแบบค่าคงที่ กล่าวคือไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณในปริมาณกี่ชิ้น หรือราคารวมเท่าไหร่ก็ตาม คุณจะคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยราคาคงที่ราคาเดียว ในกรณีนี้ให้คุณคลิกเลือกที่ “ค่าคงที่” และคลิกที่ “ถัดไป”

        จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่ (Fixed Cost) (รูปที่ 1)โดยข้อมูลที่คุณต้องกำหนดมีดังนี้ (ข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องกำหนดเสมอ)

รูปที่ 1 หน้าการกำหนดวิธีการจัดส่งสินค้าแบบค่าคงที่ (Fixed Cost)


        - เปิดใช้งาน : ให้คุณเลือก "เปิด" เพื่อเปิดการใช้งานวิธีคิดค่าขนส่งนี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หากเลือกเป็น “ปิด” ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รูปแบบค่าจัดส่งแบบคงที่นี้ได้) 

        - ชื่อวิธีจัดส่งสินค้า : ให้คุณตั้งชื่อให้กับวิธีคิดค่าขนส่งสินค้านี้ ซึ่งชื่อนี้จะปรากฎให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

        - ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก : ในกรณีที่คุณต้องการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามียอดรวมราคาออเดอร์ครบตามที่กำหนด สามารถเลือก “เปิด” เพื่อใช้งาน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การกำหนดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก


        - ยอดรวมราคาออเดอร์ที่สั่งซื้อ : เมื่อคุณเลือกเปิดใช้งานส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก คุณต้องทำการกำหนดยอดรวมราคาออเดอร์ที่ต้องการให้จัดส่งฟรี ให้คุณใส่จำนวนเงินยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการให้ส่งฟรีได้ที่ช่องข้อมูลนี้

        - ค่าจัดส่งแบบคงที่ : ให้คุณระบุค่าจัดส่งสินค้าที่คุณต้องการสำหรับวิธีนี้ (สกุลเงินบาท)

เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า" เพื่อบันทึกรูปแบบการคิดค่าจัดส่งแบบคงที่

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.