×
การเพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า

        กรณีที่คุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถกำหนดได้โดยใช้ค่าจัดส่งสินค้าแบบคิดตามจำนวนสินค้า ในการกำหนดค่าจัดส่งคุณต้องตั้งราคาจัดส่งสินค้าของสินค้าชิ้นแรก และเมื่อลูกค้ามีการเพิ่มจำนวนสินค้า คุณจะคิดราคาค่าจัดส่งเพิ่มชิ้นละเท่าไหร่สามารถกำหนดได้ ในกรณีนี้ให้คุณเลือกวิธีการจัดส่งแบบ "ตามจำนวน” จากนั้นคลิก "ถัดไป"

        ต่อมาคุณจะพบพื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบตามจำนวน (By Quantity) ดังรูปที่ 1 โดยข้อมูลที่คุณต้องกำหนดมีดังนี้ (ข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องกำหนดเสมอ)

รูปที่ 1 การกำหนดวิธีคิดค่าส่งสินค้าแบบตามจำนวน        - เปิดใช้งาน : ให้คุณเลือก "เปิด" เพื่อเปิดการใช้งานวิธีคิดค่าขนส่งนี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หากเลือกเป็น “ปิด” ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รูปแบบค่าจัดส่งแบบตามจำนวนนี้ได้)

        - ชื่อวิธีจัดส่งสินค้า : ให้คุณตั้งชื่อให้กับวิธีคิดค่าขนส่งสินค้านี้ ซึ่งชื่อนี้จะปรากฎให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

        - ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก : ในกรณีที่คุณต้องการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามียอดรวมราคาออเดอร์ครบตามที่กำหนด สามารถเลือก “เปิด” เพื่อใช้งาน

        - ยอดรวมราคาออเดอร์ที่สั่งซื้อ : เมื่อคุณเลือกเปิดใช้งานส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก คุณต้องทำการกำหนดยอดรวมราคาออเดอร์ที่ต้องการให้จัดส่งฟรี ให้คุณใส่จำนวนเงินยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการให้ส่งฟรีได้ที่ช่องข้อมูลนี้

        - ShippingCostFirstItem/NextItem 

             สินค้าชิ้นแรก : ค่าขนส่งสำหรับการสั่งซื้อสินค้าชิ้นแรก (สกุลเงินบาท)

             สินค้าชิ้นถัดไป : ค่าขนส่งที่ต้องการบวกเพิ่มสำหรับการสั่งซื้อสินค้าชิ้นต่อไป (สกุลเงินบาท)

        เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.