×
การเพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า

        กรณีที่คุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสามารถกำหนดได้โดยใช้ค่าจัดส่งสินค้าแบบคิดตามจำนวนสินค้า ในการกำหนดค่าจัดส่งคุณต้องตั้งราคาจัดส่งสินค้าของสินค้าชิ้นแรก และเมื่อลูกค้ามีการเพิ่มจำนวนสินค้า คุณจะคิดราคาค่าจัดส่งเพิ่มชิ้นละเท่าไหร่สามารถกำหนดได้ ซึ่งขั้นตอนการจัดการมีดังนี้ 

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เมนูย่อย "ขนส่ง" (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูขนส่ง

        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียด “รายการวิธีจัดส่งสินค้า” ให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 หน้ารายการวิธีการจัดส่งสินค้า

        3. ระบบจะให้คุณเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง ให้คุณเลือก "ตามจำนวน" (1) จากนั้นคลิก "ถัดไป" (2) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง

        4. จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบตามจำนวน (By Quantity) โดยข้อมูลที่คุณต้องกำหนดมีดังนี้ (ข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องกำหนดเสมอ) (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)

รูปที่ 4 พื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบตามจำนวน

        - เปิดใช้งาน? : ให้คุณเลือก "เปิด" เพื่อเปิดการใช้งานวิธีคิดค่าขนส่งนี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หากเลือกเป็น “ปิด” ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รูปแบบค่าจัดส่งแบบตามจำนวนนี้ได้)

        - ชื่อวิธีจัดส่งสินค้า : ให้คุณตั้งชื่อให้กับวิธีคิดค่าขนส่งสินค้านี้ ซึ่งชื่อนี้จะปรากฎให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

        - ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก : ในกรณีที่คุณต้องการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามียอดรวมราคาออเดอร์ครบตามที่กำหนด สามารถเลือก “เปิด” เพื่อใช้งาน (ดังตัวอย่าง รูปที่ 5)

รูปที่ 5 การกำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบตามจำนวน

        - ยอดรวมราคาออเดอร์ที่สั่งซื้อ : เมื่อคุณเลือกเปิดใช้งานส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก คุณต้องทำการกำหนดยอดรวมราคาออเดอร์ที่ต้องการให้จัดส่งฟรี ให้คุณใส่จำนวนเงินยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการให้ส่งฟรีได้ที่ช่องข้อมูลนี้

        - ShippingCostFirstItem/NextItem 

                  สินค้าชิ้นแรก : ค่าขนส่งสำหรับการสั่งซื้อสินค้าชิ้นแรก (สกุลเงินบาท) 

                  สินค้าชิ้นถัดไป : ค่าขนส่งที่ต้องการบวกเพิ่มสำหรับการสั่งซื้อสินค้าชิ้นต่อไป (สกุลเงินบาท)

        เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า"


        6. จากนั้นคุณจะพบรายการวิธีจัดส่งสินค้าที่ตามจำนวนในชื่อที่คุณสร้างไว้ในหน้ารายการวิธีการจัดส่งสินค้า (ดังตัวอย่าง รูปที่ 6)

รูปที่ 6 รายการวิธีจัดส่งสินค้าที่ตามจำนวนในชื่อที่คุณสร้างไว้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.