×
การเพิ่มสินค้าดิจิทัล

        การเพิ่มสินค้าดิจิทัล ขั้นตอนในเบื้องต้นจะเหมือนกับการเพิ่มสินค้าทั่วไป คุณสามารถเพิ่มสินค้าดิจิทัลได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "แคตตาล๊อก" เมนูย่อย "สินค้า" (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูสินค้า

        2. ระบบจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มรายการสินค้า

รูปที่ 2 การเพิ่มสินค้า

        3. ให้คุณกรอกรายละเอียดของสินค้า (รายละเอียดในเบื้องต้นจะเหมือนการเพิ่มสินค้าทั่วไป) จากนั้นให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจนพบกับพื้นทีคุณสมบัติสินค้าให้คุณคลิกในช่อง "เป็นไฟล์สำหรับดาวน์โหลด?" และคลิก "Choose File" (หรือ Browse... หรือ เลือกไฟล์...) ที่พื้นที่ โฟลเดอร์ปลายทาง เพื่อเลือกไฟล์สินค้าดิจิทัลที่คุณต้องการจำหน่าย ซึ่งระบบรองรับไฟล์ทุกประเภท และไฟล์สินค้าดังกล่าวจะต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 50 MB (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสินค้าดิจิทัล

        จากนั้นให้คุณกำหนดรายละเอียดอื่นๆของสินค้าให้ครบถ้วน เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดของสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด แล้วคลิก "เพิ่มสินค้า"

        4. ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มสินค้าดิจิทัลเข้าไปในร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นลูกค้าสามารถซื้อสินค้านี้ได้ตามขั้นตอนปกติในหน้าร้านค้าออนไลน์

        ***หมายเหตุ การแก้ไขและการลบสินค้าดิจิทัล สามารถทำได้เหมือนกับการแก้ไขและการลบสินค้าทั่วไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.