×
เริ่มต้นการเพิ่มสินค้า

        เมื่อคุณสร้างหมวดสินค้าตามที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถมาดำเนินการเพิ่มสินค้าเข้าไปในหมวดได้ตามต้องการ ซึ่งการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล๊อก” เลือกเมนูย่อย “สินค้า” ดังรูป

        2. คุณจะพบหน้ารายการสินค้า เบื้องต้นจะไม่มีสินค้าใดๆ ปรากฏในรายการ

        3. ให้คุณทำการเพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบร้านค้าออนไลน์ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” จากหน้ารายการสินค้า

        4. ภายหลังการคลิกเพิ่ม ระบบจะแสดงส่วนการเพิ่มสินค้า ในเบื้องต้นระบบจะแสดงรายละเอียดในส่วนของ “ข้อมูลสินค้า” ให้คุณระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการประกาศขายในหน้าร้านค้าออนไลน์

        โดยข้อมูลที่สำคัญมีดังนี้

           ชื่อสินค้า : กำหนดชื่อสินค้าที่ต้องการขาย

          คำบรรยายโดยย่อ : กำหนดรายละเอียดของสินค้า ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า (ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏคู่กับภาพสินค้า และการดูข้อมูลอย่างย่อ)

        คำบรรยายโดยละเอียด : กำหนดรายละเอียดให้กับสินค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น (ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏเมื่อคลิกเข้าชมสินค้า)

          หมวดสินค้า : กำหนดหมวดสินค้าให้กับตัวสินค้า โดยการคลิกเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการทางช่องซ้ายมือ (หมายเลข 1) และคลิกที่สัญลักษณ์เลื่อนขวา (หมายเลข 2) เพื่อเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการมาทางฝั่งขวามือ ดังแสดงในรูป

            คุณสมบัติสินค้า : กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าเพิ่มเติม

                • เปิดใช้งาน? : ต้องการแสดงข้อมูลสินค้าในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เลยหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการเปิดใช้งานให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเปิดใช้งาน

                • เป็นสินค้ามาใหม่? : ต้องการให้แสดงเป็นสินค้ามาใหม่หรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้ามาใหม่ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเป็นสินค้ามาใหม่

                • เป็นสินค้าขายดี? : ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าขายดีหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าขายดี ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเป็นสินค้าขายดี

                • รหัสสินค้า : กำหนดรหัสสินค้า

                • ติดต่อเพื่อสอบถามราคา : ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงราคาสินค้า โดยให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าสอบถามราคากับทางเจ้าของร้านค้าโดยตรง ให้คลิกเพื่อทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง

                • ราคา : กำหนดราคาขายจริงให้กับตัวสินค้า โดยเป็นราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

                • ราคาขายปลีก : กำหนดราคาขายปลีกให้กับตัวสินค้า

                • ใช้ระบบสต๊อกสินค้า : หากต้องการให้ระบบมีการตัดสต๊อกสินค้า ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำเครื่องหมายในการเลือกใช้ระบบสต๊อกสินค้า

                • จำนวนสินค้าในสต๊อก : ในกรณีเลือกใช้งานสต๊อกสินค้า ให้คุณระบุจำนวนสินค้าที่มี เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้าถ้าหากสินค้าหมดสต๊อก ระบบจะแสดงให้ลูกค้าทราบว่า “สินค้าหมดสต๊อก” ไม่สามารถทำการเลือกซื้อสินค้าได้

        5. เมื่อกำหนดรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ต้องการจนครบถ้วน  (โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง *) ให้เลื่อนหน้าจอกลับไปด้านบนสุด จากนั้นคลิกที่แท็บ “ตัวเลือกสินค้า”  เพื่อทำการกำหนดตัวเลือกของสินค้าที่ต้องการให้ลูกค้าเลือก เช่นสินค้าเป็นกระโปรง และต้องการให้ลูกค้าเลือกสีของกระโปรงที่ต้องการซื้อ ดังนั้นเมื่อคุณได้สร้างตัวเลือกสินค้าไว้เป็นที่เรียบร้อย ต้องเลือกนำมาใช้งานด้วยเช่นกัน

        6. เมื่อคลิกที่แท็บตัวเลือกสินค้า ระบบจะแสดงรายการตัวเลือกสินค้าที่มีในระบบ ดังแสดงในตัวอย่างรูป

        โดยขั้นตอนการใช้ตัวเลือกสินค้ามีดังนี้

        เปิดใช้งาน? : กรณีเลือกใช้งานตัวเลือกใด ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “เปิดใช้งาน?”

        รูปภาพ : กรณีที่ต้องการให้รูปแสดงตรงกับตัวเลือกย่อยที่ลูกค้าเลือกสามารถ ใส่ภาพสินค้าได้โดยทำเครืองหมายถูกที่รูปภาพ ของตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ให้คุณเลือกไฟล์รูปภาพมาใส่ให้กับตัวเลือกย่อยที่มี ดังแสดงในรูป

        สต๊อก : กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนชิ้นสินค้าตามตัวเลือกย่อยที่มี สามารถทำได้ โดยทำเครื่องหมายถูกที่สต๊อก ของตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ให้คุณระบุจำนวนชิ้นสินค้าตามตัวเลือกย่อยที่มี ดังแสดงในตัวอย่างรูป

        7. จากนั้นคลิกที่แท็บ “รูปภาพ” เพื่อดำเนินการใส่ภาพสินค้า ดังแสดงในรูป

        8. จากนั้นระบบจะแสดงส่วนการจัดการรูปภาพ ให้คลิกที่ “Browse” และเลือกรูปภาพสินค้าที่ต้องการ

        9. เมื่อเลือกรูปภาพเป็นที่เรียบร้อย ข้อความด้านหลังปุ่ม Browse จะแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกไว้ (หมายเลข1) จากนั้นให้คลิก “Upload” (หมายเลข 2) เพื่อนำภาพเข้าระบบร้านค้าออนไลน์ ดังแสดงในรูป

        10. ระบบจะทำการนำเข้ารูปภาพสินค้า และแสดงข้อมูลภาพสินค้า ในกรณีที่ต้องการให้ภาพสามารถขยายได้เมื่อลูกค้าเข้าชมให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ขยาย?” และถ้าต้องการให้ใช้ภาพขนาดจริงในการแสดงผลให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ขนาดเต็ม?”

        11. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมรูปภาพ สามารถทำซ้ำตั้งแต่การเลือกไฟล์ และนำเข้าไฟล์รูปภาพสินค้า โดยระบบจะแสดงภาพที่เพิ่มเข้ามา ดังตัวอย่างในรูป คุณสามารถใส่ภาพสินค้าได้ตามต้องการ

        12. เมื่อใส่รายละเอียดให้สินค้าจนครบถ้วน ให้คุณคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” เพื่อทำการบันทึกและแสดงสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        13. เมื่อมาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบสินค้าที่เพิ่มเติม ทั้งรูปภาพและรายละเอียดของสินค้าดังตัวอย่างรูปร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.