×
หน้าหลัก>คู่มือการใช้งาน สำหรับเวอร์ชั่น 1.4.0 หรือก่อนหน้า>สำหรับการใช้งานครบวงจร>การใช้งานอื่นๆ>การเพิ่มและการใช้งานสกุลเงินเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
การเพิ่มและการใช้งานสกุลเงินเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์สามารถเลือกการนำเสนอสกุลเงินที่ต้องการแสดงราคาผ่านหน้าร้านค้าออนไลน์ได้ตามความต้องการ ในเบื้องต้นค่ามาตรฐานที่ทางระบบกำหนดให้การนำเสนอราคาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เป็นสกุลเงินบาท ทำให้การระบุข้อมูลในเรื่องราคาสินค้าหรือค่าขนส่ง ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องกำหนดราคาอ้างอิงในสกุลเงินบาท
1.1 การเพิ่มสกุลเงินในร้านค้าออนไลน์
        เมื่อเจ้าของร้านค้าต้องการแสดงราคาด้วยสกุลเงินที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาท ให้นำอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการมาระบุในระบบ โดยให้คิดสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตั้งต้น กล่าวคือ สกุลเงินบาทจะมีมูลค่าเป็น 1 หน่วย หากต้องการเพิ่มเติมสกุลเงินดอลล่าร์ต้องนำอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการมาระบุเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการแสดงราคาสินค้าด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จากอัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.30 บาท  เมื่อต้องการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องเทียบจากตั้งสกุลเงินบาทเป็นหลัก ดังนั้นในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 0.028 หน่วย (1/35.30)
        เมื่อได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการ ให้คุณทำการเพิ่มสกุลเงินที่ต้องการใช้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ จากนั้นคลิกที่ “ตั้งค่าเบื้องต้น” เลือกเมนูย่อย “สกุลเงิน”

        2. ระบบจะแสดงหน้ารายการสกุลเงิน ในเบื้องต้นระบบจะแสดงข้อมูลของสกุลเงินตั้งต้นที่มีในระบบคือ สกุลเงินบาท  จากนั้นทำการเพิ่มสกุลเงินที่ต้องการโดยคลิกที่ “เพิ่ม”

        3. ระบบจะแสดงหน้า “เพิ่มสกุลเงิน” ให้คุณทำการกำหนดข้อมูลให้กับสกุลเงินที่ต้องการเพิ่ม ดังนี้

        - รหัสค่าเงิน : ระบุรหัสของสกุลเงินที่ต้องการเพิ่ม
        - สัญลักษณ์ค่าเงิน : ระบุสัญลักษณ์ของค่าเงินที่ต้องการ โดยสัญลักษณ์จะปรากฏคู่กับราคาสินค้า
        - ชื่อค่าเงิน : ระบุชื่อของสกุลเงิน โดยชื่อสกุลเงินจะปรากฏเป็นรายการตัวเลือกในการเลือกใช้งาน
        - อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน : ระบุอัตราแลกเปลี่ยน ที่ตั้งให้สกุลเงินบาทเป็น 1 หน่วย จากตัวอย่างอัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.30 ดังนั้นในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 0.028 หน่วย (1/35.30)
        - ตำแหน่งแสดงค่าเงิน : กำหนดตำแหน่งในการแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินที่ต้องการให้แสดง
        - เปิดใช้งานหรือไม่ : ทำเครื่องหมายที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านท้าย เมื่อต้องการใช้งานสกุลเงินที่สร้าง
        4. เมื่อระบุข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “เพิ่มค่าเงิน” และเมื่อกลับไปดูที่หน้ารายการสกุลเงินคุณจะพบสกุลเงินที่ได้เพิ่มไว้


1.2 การใช้งานสกุลเงิน
        เมื่อคุณทำการเพิ่มสกุลเงินและกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถนำสกุลเงินดังกล่าวมาเป็นตัวเลือกในการแสดงราคาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ในขณะเข้าชมสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ได้

        ในการเปิดใช้งานตัวเลือกสกุลเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าในสกุลเงินที่ต้องการ สามารถทำได้ดังนี้
        1. เมื่อคุณเข้ามาที่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” จากนั้นคลิกเลือกที่ “ตั้งค่าเบื้องต้น”

        2. จากนั้นระบบจะแสดงส่วนข้อมูลบริษัท ให้คุณคลิกเปลี่ยนแท็บไปที่ “การแสดงผล”

        3. ให้คุณเลื่อนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “สกุลเงิน” เบื้องต้นระบบจะทำการปิดการใช้งานการแสดงผลรายการสกุลเงิน จากนั้นให้คุณเลือก “เปิด” ใช้งาน และทำการคลิก “บันทึก”

        4. เมื่อกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่ด้านมุมขวาบน คุณจะพบรายการตัวเลือกสกุลเงินตามที่ได้เพิ่มไว้

        5. เมื่อลูกค้าทำการเลือกสกุลเงินที่ต้องการ ระบบจะทำการแสดงราคา โดยเปลี่ยนราคาสินค้าตามสกุลเงินที่เลือกใช้งาน  จากรูปตัวอย่างจะเห็นได้ว่าระบบจะทำการคำนวณสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้กำหนดไว้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.