×
หน้าหลัก>เริ่มต้นการเพิ่ม-ลบ หมวดสินค้า
เริ่มต้นการเพิ่ม-ลบ หมวดสินค้า
การเพิ่มหมวดสินค้า

        ในการเพิ่มหมวดสินค้าเราสามารถสร้างหมวดสินค้าได้หลายระดับ โดยสามารถสร้างเป็นหมวดสินค้าหลัก (Root) และมีหมวดสินค้าย่อยอยู่ภายในได้ โดยขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

        1. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” จากหน้ารายการหมวดสินค้า

        2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าเพิ่มหมวดสินค้า โดยมีรายละเอียดที่สามารถกำหนดให้กับหมวดสินค้าต้องการสร้าง ดังนี้

                a.ชื่อหมวดสินค้า : ระบุชื่อหมวดสินค้าที่ต้องการให้ไปปรากฎในหน้าร้านค้าออนไลน์

                b.คำบรรยาย : ระบุคำอธิบายหมวดสินค้า

               c.รูปภาพ : ใส่รูปภาพแสดงประกอบหมวดสินค้า ในการใส่รูปภาพให้กับหมวดสินค้า คุณต้องทำการคลิกที่ “อัพโหลด” (1) และคลิกที่ “Browse…” (2) จากนั้นเลือกรูปภาพที่เตรียมไว้

                d.หมวดสินค้าหลัก :ให้คุณเลือกระดับของหมวดสินค้า ในกรณีที่เป็นหมวดสินค้าหลักให้เลือก “Root” แต่ในกรณีที่ต้องการสร้างเป็นหมวดย่อยให้ทำการเลือกชื่อหมวดหลักจากรายการ ก่อนที่จะสร้างหมวดสินค้าย่อยได้ จะต้องทำการสร้างหมวดหลักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

        จากภาพตัวอย่าง หากต้องการสร้างหมวดสินค้า “กระโปรง” ให้เป็นหมวดสินค้าย่อยภายใต้หมวดสินค้าคุณผู้หญิง คุณต้องเลือกชื่อหมวดสินค้าคุณผู้หญิงที่หัวข้อ “หมวดสินค้าหลัก” โดยการแสดงหมวดสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์จะเป็นลักษณะตามภาพตัวอย่าง

                e.เปิดใช้งาน : ในกรณีที่ต้องการเปิดหรือปิดใช้งานหมวดสินค้าที่สร้าง โดยทำเครื่องหมายถูกเมื่อต้องการเปิดใช้งาน แต่ถ้าหากไม่ต้องการใช้งานให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก

                f.เปิดใช้ Faceted Search สำหรับหมวดสินค้านี้ : ในกรณีที่ต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน Faceted Search โดยทำเครื่องหมายถูกเมื่อต้องการเปิดใช้งาน หากไม่ต้องการใช้งานให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก

                g.แสดงสินค้ามาใหม่ : ในกรณีที่ต้องการแสดงสินค้ามาใหม่ภายใต้หมวดสินค้าที่สร้าง โดยทำเครื่องหมายถูกเมื่อต้องการเปิดใช้งาน หากไม่ต้องการใช้งานให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก

        3. เมื่อกำหนดข้อมูลครบถ้วนให้ทำการคลิกปุ่ม “เพิ่มหมวดสินค้า” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกหมวดสินค้าที่สร้าง

        4. เมื่อกลับมาที่หน้ารายการหมวดสินค้าคุณจะพบรายการหมวดสินค้าที่ได้สร้างไว้


การลบหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบหมวดสินค้าที่ไม่ต้องการ คุณสามารถลบหมวดสินค้าออกจากรายการหมวดสินค้าได้ แต่การจะลบหมวดสินค้าได้นั้น มีเงื่อนไขดังนี้

        1. คุณจะต้องมั่นใจว่าในหมวดสินค้าที่ต้องการลบไม่มีสินค้าอยู่ภายในหมวด

        2. การลบต้องลบหมวดสินค้าย่อยก่อน ไม่สามารถลบหมวดสินค้าหลักที่มีหมวดสินค้าย่อยอยู่ได้

โดยขั้นตอนการลบหมวดสินค้ามีดังนี้

                1. ในกรณีที่อยู่ที่หน้ารายการหมวดสินค้า ให้คุณทำเครื่องหมายถูกด้านหน้าหมวดสินค้าที่ต้องการลบ (1) และคลิกเลือกที่ลบ (2)

        2. ภายหลังการคลิกลบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้า  หากยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบให้คลิกเลือก “ยกเลิก”

        3. ภายหลังการคลิกตกลงเพื่อยืนยันการลบหมวดสินค้า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการลบหมวดสินค้า และหมวดสินค้าที่ถูกลบจะหายไปจากรายการ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.