×
การเรียกดูการเงินของตัวแทน Affiliate

        เมื่อลูกค้าเข้ามาดูร้านค้าออนไลน์ผ่าน URL ของตัวแทน Affiliate และมีการสั่งซื้อสินค้า ตัวแทน Affiliate นั้นจะได้รับค่าคอมมิชชั่น ดังนั้นเจ้าของร้านค้าออนไลน์จำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายให้กับตัวแทน Affiliate 
        กรณีที่เจ้าของต้องการเรียกดูค่าตอบแทน (ค่าคอมมิชชั่น) ที่ต้องจ่ายให้กับตัวแทน Affiliate ของคุณในแต่ละราย สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “AFFILIATE” เลือกเมนูย่อย “Affiliates”
        3. คุณจะพบหน้า “รายการ Affiliate” โดยจะแสดงชื่อของตัวแทน Affiliate ของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูค่าคอมมิชชั่น หรือดูรายการการเงิน หรือแก้ไขข้อมูลของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการได้ 
        4. ในกรณีที่คุณต้องการเรียกดูรายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ท่านใด ให้คุณคลิกที่ "ดู/แก้ไข" ที่คอลัมน์ค่าคอมมิชชั่น ของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการ เพื่อดูค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน       
                4.1 ระบบจะแสดงหน้ารายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่เลือก โดยแสดงชื่อ ตัวแทน Affiliate ไว้ด้านบน และรายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate  ที่ยังไม่ได้มีการชำระให้ตัวแทน
                4.2 เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถแก้ไขค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate รวมถึงสถานะรอการตรวจสอบได้ โดยคลิกที่ “แก้ไข” ท้ายออเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นระบบจะอนุญาตให้แก้ไขค่าคอมมิชชั่น และสถานะรอการตรวจสอบ  เมื่อแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “บันทึก” กรณีที่ต้องการยกเลิกให้คลิกที่ “ยกเลิก”   


                4.3 การชำระเงินค่าคอมมิชชั่น ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องไปตกลงกับทางตัวแทน Affiliate เองไม่สามารถทำผ่านระบบได้ และเมื่อเจ้าของร้านค้าออนไลน์ทำการชำระเงินค่าคอมมิชชั่นเป็นที่เรียบร้อย ต้องมาดำเนินการระบุที่ออเดอร์ว่ามีการชำระค่าคอมมิชชั่นเป็นที่เรียบร้อย โดยทำเครื่องหมายด้านหน้าออเดอร์ที่ต้องการและคลิกที่ “ชำระเงินแล้ว”
                4.4 โดยการเรียกดูรายการค่าคอมมิชชั่น คุณสามารถใช้เมนูรายการที่อยู่ตรงมุมขวาบน เพื่อเลือกดูค่าคอมมิชชั่นในแบบ เฉพาะที่ชำระแล้ว, เฉพาะที่ยังไม่ได้ชำระ หรือเลือกให้แสดงทั้งหมด ได้
        5. ในกรณีที่ต้องการดูรายการการเงินของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการ สามารถทำได้โดยคลิกที่ "ดู/แก้ไข" ที่คอลัมน์การเงิน
                5.1 คุณจะพบหน้ารายการการเงินของ Affiliate โดยจะแสดงชื่อตัวแทน Affiliate และรายการการเงินที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับตัวแทน Affiliate 
                5.2 คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อใช้บันทึกการดำเนินการชำระค่าคอมมิชชั่น โดยคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขด้านท้ายออเดอร์ที่ต้องการ
                5.3 คุณจะพบหน้าการแก้ไขการเงินของ Affiliate ในออเดอร์ที่เลือก โดยรายละเอียดที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้
                        - จำนวนเงิน : คุณสามารถแก้ไขจำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ได้ชำระให้ตัวแทน Affiliate 
                        - วันที่ : เปลี่ยนแปลงวันที่ที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น
                        - โน๊ต (สำหรับพ่อค้า) : หากต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของการชำระค่าคอมมิชชั่น
                5.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคุณต้องดำเนินการบันทึกข้อมูล โดยมีตัวเลือกให้เลือก อยู่ 2 แบบคือ
                        - บันทึกและส่งอีเมล์ : ต้องการให้ระบบบันทึกข้อมูล และทำการส่งอีเมล์แจ้งไปยังตัวแทน Affiliate ถึงการชำระค่าคอมมิชชั่น 
                        - บันทึกการเงิน : ต้องการบันทึกข้อมูลการชำระค่าคอมมิชชั่น
***หมายเหตุ : แม้ว่าเจ้าของร้านค้าจะทำการปรับราคาสินค้า ค่าคอมมิชชั่นที่แสดงในหน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.