×
การเรียกดูสถิติการขนส่ง
        ในกรณีที่คุณต้องการทราบว่าลูกค้าของคุณเลือกวิธีส่งสินค้ารูปแบบใดบ้าง คุณสามารถเรียกดูรายงานได้ โดยข้อมูลวิธีส่งสินค้า

จะนับจากออเดอร์ที่มีการชำระเงินแล้ว และสถานะการดำเนินการเรียบร้อย โดยการเรียกดูสถิติการขนส่งสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "สถิติร้านค้า" เมนูย่อย "การขนส่ง"        2. ระบบจะให้คุณเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูสถิติการขนส่งสินค้า 

- Last Month : รายงานของเดือนที่แล้ว

- Last 30 days : รายงานย้อนหลัง 30 วัน

- Last 7 days : รายงานย้อนหลัง 7 วัน

- Yesterday : รายงานของเมื่อวาน

- Last 24 hours : รายงานย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

- Today : รายงานของวันนี้

- This month : รายงานของเดือนนี้ทั้งหมด

- This year : รายงานของปีนี้

- Last 3 years : รายงานย้อนหลัง 3 ปี

- Year to date : รายงานตั้งแต่เปิดร้านค้าออนไลน์จนถึงปัจจุบัน

- Custom : สามารถกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานได้

และเมื่อคุณเลือกช่วงเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "สร้างรายงาน"        3. ระบบจะแสดงกราฟให้คุณทราบว่าในช่วงเวลาที่คุณเลือก ลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เลือกวิธีส่งสินค้ารูปแบบใดมากที่สุด


        หมายเหตุ Non-shipping Order คือรายการออเดอร์ที่เจ้าของเว็บไซต์ส่งสินค้าเป็นลิงก์ ดาวน์โหลดให้กับลูกค้า

        และด้านล่างจะมีตารางแสดงสถิติการขนส่งสินค้าตามช่วงเวลาที่คุณได้เลือกไว้ปรากฎขึ้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้คุณสามารถดาวน์โหลด

ในรูปแบบของไฟล์ Excel (.xls) ได้ โดยทำการคลิก "Export"        4. ระบบจะแสดงข้อความ Export file is successfully create หมายความว่า ระบบได้สร้างไฟล์สถิติการขนส่งสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ โดยคลิกที่ชื่อไฟล์ใต้คำว่า download เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์เพื่อดูสถิติการขนส่งสินค้า

ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้แล้ว


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.