×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเรียกดูสถิติการขาย

การเรียกดูสถิติการขาย

        ในส่วนของสถิติการขาย จะบอกให้เจ้าของร้านทราบว่าในแต่ละช่วงเวลา ภาพรวมของออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาเป็นอย่างไรบ้าง หรือจำนวนออเดอร์ จำนวนสินค้าที่จำหน่ายออกไปก็สามารถเรียกดูได้ที่เมนูสถิติการขาย ซึ่งคุณสามารถดูสถิติการขายในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ด้วยวิธีการดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "สถิติร้านค้า" เมนูย่อย "การขาย" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูสถิติร้านค้า
   

        2. ระบบจะให้คุณเลือกประเภทของสถิติการขาย และช่วงเวลาของรายงานที่ต้องการ ซึ่งประเภทของสถิติการขายถูกแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
        - ราคารวม : รายงานการขายตามราคารวมของแต่ละออเดอร์
        - ราคารวมเฉลี่ย : รายงานการขายตามราคาเฉลี่ยของแต่ละออเดอร์
        - จำนวนออเดอร์ : รายงานการขายตามจำนวนออเดอร์
        - จำนวนสินค้าที่ขายไป : รายงานการขายตามจำนวนสินค้าที่ถูกจำหน่ายออกไปทั้งหมด
        - จำนวนสินค้าเฉลี่ย/ออเดอร์ : รายงานการขายตามจำนวนสินค้าเฉลี่ยของแต่ละออเดอร์

รูปที่ 2 ประเภทของสถิติการขาย


        และคุณต้องเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูสถิติการขาย ซึ่งช่วงเวลาได้ถูกแบ่งเอาไว้ ดังนี้
                - วันนี้ : รายงานการขายของวันนี้
                - เมื่อวาน : รายงานการขายของเมื่อวาน
                - เดือนนี้ : รายงานการขายของเดือนนี้ทั้งหมด
                - ปีนี้ : รายงานการขายของปีนี้
                - ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง : รายงานการขายย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
                - ย้อนหลัง 7 วัน : รายงานขายย้อนหลัง 7 วัน
                - ย้อนหลัง 30 วัน : รายงานการขายย้อนหลัง 30 วัน
                - เดือนที่แล้ว : รายงานการขายของเดือนที่แล้ว
                - ย้อนหลัง 1 ปี : รายงานการขายย้อนหลัง 1 ปี
                - ย้อยหลัง 3 ปี : รายงานการขายย้อนหลัง 3 ปี
                - กำหนดเอง : สามารถกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานการขายได้

รูปที่ 3 ช่วงเวลาที่ต้องการดูสถิติการขาย
   

        3. หลังจากที่คุณกำหนดประเภทและช่วงเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "สร้างรายงาน" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 สร้างรายงาน


        4. ระบบจะแสดงกราฟรายงานสถิติการขายตามประเภทและช่วงเวลาที่คุณได้เลือกไว้ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 กราฟแสดงสถิติการขาย


        และด้านล่างจะมีตารางแสดงสถิติการขาย โดยข้อมูลในตารางจะแสดงสถิติการขายทุกประเภทเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่จะเรียงลำดับตามประเภทและช่วงเวลาที่คุณได้เลือกเอาไว้ ซึ่งข้อมูลนี้คุณสามารถดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไฟล์ Excel (.xls) ได้ โดยทำการคลิก"Export" (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ดาวน์โหลดรายงาน


        5. ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างไฟล์สำเร็จ" หมายความว่าระบบสร้างไฟล์รายงานการขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ ใต้คำว่า คลิกที่ชื่อไฟล์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์เพื่อดูสถิติการขายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้แล้ว (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์


        ในการดูสถิติการขายนั้น นอกจากการเข้าไปที่เมนูสถิติร้านค้าแล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงได้จากหน้า "แดชบอร์ด" ซึ่งเป็นหน้าแรกที่แสดงผลหลังจากคุณเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ โดยคลิกที่ "ดูสถิติการขายทั้งหมด" (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 ดูสถิติการขาย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.