×
การเรียกดูสถิติบัญชีลูกค้า

        ในส่วนของสถิติบัญชีลูกค้า เจ้าของร้านค้าออนไลน์จะสามารถทราบได้ว่า ในแต่ละช่วงเวลามีลูกค้าสมัครสมาชิกเป็นลูกค้าร้านค้าของคุณจำนวนกี่ราย รวมถึงบัญชีลูกค้ารายไหนที่ซื้อสินค้ามากที่สุด ในเมนูนี้ก็มีแจ้งเช่นเดียวกัน ( ลูกค้าที่ไม่ได้สมัครสมาชิกเป็นลูกค้ากับร้านค้าออนไลน์ของคุณจะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ) ซึ่งคุณสามารถดูสถิติบัญชีลูกค้าของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "สถิติร้านค้า" เมนูย่อย "บัญชีลูกค้า" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูบัญชีลูกค้า
   

        2. จากนั้น ระบบจะให้คุณเลือกประเภทและช่วงเวลาที่คุณต้องการดูข้อมูลบัญชีลูกค้า ซึ่งระบบได้แบ่งประเภทเอาไว้ 3 ประเภทได้แก่
                - จำนวนลูกค้า : จำนวนลูกค้าที่มีการสมัครสมาชิกเข้ามา
                - Top Buyer ตามจำนวนออเดอร์ : ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนออเดอร์มากที่สุด
                - Top Buyer ตามราคา : ลูกค้าที่มีราคารวมในการซื้อสินค้าสูงที่สุด


รูปที่ 2 ประเภทของข้อมูลบัญชีลูกค้า
   

        นอกจากการเลือกประเภทของสถิติบัญชีลูกค้า คุณยังสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานสินค้าขายดีได้ดังนี้
                - วันนี้ : รายงานบัญชีลูกค้าของวันนี้
                - เมื่อวาน : รายงานบัญชีลูกค้าของเมื่อวาน
                - เดือนนี้ : รายงานบัญชีลูกค้าของเดือนนี้ทั้งหมด
                - ปีนี้ : รายงานบัญชีลูกค้าของปีนี้
                - ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง : รายงานบัญชีลูกค้าย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
                - ย้อนหลัง 7 วัน : รายงานบัญชีลูกค้าย้อนหลัง 7 วัน
                - ย้อนหลัง 30 วัน : รายงานบัญชีลูกค้าย้อนหลัง 30 วัน
                - เดือนที่แล้ว : รายงานบัญชีลูกค้าของเดือนที่แล้ว
                - ย้อนหลัง 1 ปี : รายงานบัญชีลูกค้าย้อนหลัง 1 ปี
                - ย้อยหลัง 3 ปี : รายงานบัญชีลูกค้าย้อนหลัง 3 ปี
                - กำหนดเอง : สามารถกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานบัญชีลูกค้าได้


รูปที่ 3 ช่วงเวลาที่ต้องการดูสถิติบัญชีลูกค้า


        3. หลังจากที่คุณกำหนดประเภทและช่วงเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "สร้างรายงาน" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 สร้างรายงาน
   

        และด้านล่างจะมีตารางแสดงสถิติบัญชีลูกค้า โดยข้อมูลในตารางจะแสดงสถิติบัญชีลูกค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่จะเรียงลำดับตามประเภทและช่วงเวลาที่คุณได้เลือกเอาไว้ ซึ่งข้อมูลนี้คุณสามารถดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไฟล์ Excel (.xls) ได้ โดยทำการคลิก"Export" (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ดาวน์โหลดรายงาน
   

        5. ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างไฟล์สำเร็จ" หมายความว่าระบบสร้างไฟล์รายงานบัญชีลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ ใต้คำว่า คลิกที่ชื่อไฟล์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์เพื่อดูสถิติบัญชีลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้แล้ว (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.