×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเรียกดูสถิติสต๊อกสินค้า

การเรียกดูสถิติสต๊อกสินค้า

        ในส่วนของการเรียกดูสถิติสต๊อกสินค้า จะแจ้งให้เจ้าของร้านทราบว่า จำนวนสินค้าในสต๊อกทั้งหมดเหลืออยู่จำนวนเท่าไรหรือสินค้าชิ้นใดที่หมดสต๊อกไปแล้ว ของวันและเวลาที่เจ้าของร้านเรียกดูรายงาน (ไม่สามารถเรียกดูรายงานย้อนหลังได้) เจ้าของร้านก็สามารถทราบได้จากเมนูนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "สถิติร้านค้า" เมนูย่อย "สต๊อกสินค้า" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูสต๊อกสินค้า
   

        2. จากนั้นระบบจะให้คุณเลือกประเภทของการรายงานสต๊อกสินค้า
                - หมดสต๊อก : แสดงรายการสินค้าที่หมดจากสต๊อกไปแล้ว (สินค้า 0 ชิ้น)
                - สินค้าทั้งหมด : แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือทั้งหมดของแต่ละรายการสินค้า


รูปที่ 2 ประเภทของรายงานสต๊อกสินค้า
   

        3. เมื่อคุณเลือกประเภทแล้ว ระบบจะแสดงรายการสินค้าตามประเภทที่คุณเลือกเอาไว้ ถ้าหากคุณต้องการดาวน์โหลดรายงานสต๊อกสินค้าในรูปแบบของไฟล์ Excel ให้คุณคลิก "Export" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์
   

        4.ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างไฟล์สำเร็จ" หมายความว่าระบบสร้างไฟล์รายงานสต๊อกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ ใต้คำว่า คลิกที่ชื่อไฟล์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์เพื่อดูสต๊อกสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้แล้ว (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ลิงค์ดาวน์โหลด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.