×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเรียกดูสถิติสินค้าขายดี

การเรียกดูสถิติสินค้าขายดี

        ในกรณีที่คุณต้องการทราบว่า สินค้าอะไรที่ถูกจำหน่ายออกไปมากที่สุด หรือสินค้าชิ้นใดที่สามารถทำราคารวมได้ดีที่สุดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูรายการสินค้าขายดีได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นเลือกเมนู "สถิติร้านค้า" เมนูย่อย "สินค้าขายดี" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูสินค้าขายดี


        2. ระบบจะให้คุณเลือกประเภทของสถิติสินค้าขายดี ซึ่งระบบได้แบ่งเอาไว้ 2 ประเภท ได้แก่
                - จำนวนสินค้าที่ขายไป : สินค้าที่จำหน่ายออกไปได้จำนวนมากที่สุด
                - ราคาสินค้ารวม : สินค้าที่จำหน่ายออกไปแล้วได้ราคารวมของสินค้านั้นมากที่สุด

รูปที่ 2 ประเภทของสถิติสินค้าขายดี
   

        นอกจากการเลือกประเภทของสถิติสินค้าขายดี คุณยังสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานสินค้าขายดีได้ดังนี้
                - วันนี้ : รายงานสินค้าขายดีของวันนี้
                - เมื่อวาน : รายงานสินค้าขายดีของเมื่อวาน
                - เดือนนี้ : รายงานสินค้าขายดีของเดือนนี้ทั้งหมด
                - ปีนี้ : รายงานสินค้าขายดีของปีนี้
                - ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง : รายงานสินค้าขายดีย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
                - ย้อนหลัง 7 วัน : รายงานสินค้าขายดีย้อนหลัง 7 วัน
                - ย้อนหลัง 30 วัน : รายงานสินค้าขายดีย้อนหลัง 30 วัน
                - เดือนที่แล้ว : รายงานสินค้าขายดีของเดือนที่แล้ว
                - ย้อนหลัง 1 ปี : รายงานสินค้าขายดีย้อนหลัง 1 ปี
                - ย้อยหลัง 3 ปี : รายงานสินค้าขายดีย้อนหลัง 3 ปี
                - กำหนดเอง : สามารถกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานสินค้าขายดีได้

รูปที่ 3 ช่วงเวลาที่ต้องการดูสถิติสินค้าขายดี


        3. หลังจากที่คุณกำหนดประเภทและช่วงเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "สร้างรายงาน" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 สร้างรายงาน
   

        และด้านล่างจะมีตารางแสดงสถิติสินค้าขายดี โดยข้อมูลในตารางจะแสดงสถิติสินค้าขายดีเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่จะเรียงลำดับตามประเภทและช่วงเวลาที่คุณได้เลือกเอาไว้ ซึ่งข้อมูลนี้คุณสามารถดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไฟล์ Excel (.xls) ได้ โดยทำการคลิก"Export" (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ดาวน์โหลดรายงาน


        5. ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างไฟล์สำเร็จ" หมายความว่าระบบสร้างไฟล์รายงานสินค้าขายดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ ใต้คำว่า คลิกที่ชื่อไฟล์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์เพื่อดูสถิติสินค้าขายดีในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้แล้ว (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.