×
การแก้ปัญหาหลังการตั้งค่า Gmail

        การแก้ปัญหาเมื่อตั้งค่าการใช้งาน Gmail แล้วไม่สามารถส่งออกได้

        เมื่อคุณใช้งาน Gmail ในการตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ และพบว่าไม่สามารถส่งออกได้ คุณสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดย

        -    ตรวจสอบรหัสผ่าน

        เบื้องต้นให้คุณทำการตรวจสอบรหัสผ่านที่ระบุไว้ในส่วนของการตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ ว่าเป็นรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อการเข้าใช้งานอีเมล์หรือไม่ 

        -    ตรวจสอบการอนุญาตให้ application  ภายนอกเข้าถึงอีเมล์

        ในกรณีที่รหัสผ่านถูกต้องครบถ้วน ให้คุณทำการตรวจสอบการอนุญาตการเข้าถึง application ภายนอก โดยเข้าไปตรวจสอบตาม link https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps   

คุณจะพบหน้าการตั้งค่าการอนุญาตการเข้าถึง application ภายนอก (ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์ ทาง Gmail จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์ให้เรียบร้อยก่อน) จากนั้นให้เลือก “เปิด (Turn on)” เพื่ออนุญาตการเข้าถึง

        -    ตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล์ของทาง Gmail

        ในกรณีที่คุณอนุญาตให้ application ภายนอกเข้าถึงอีเมล์ได้แล้วนั้น หากยังไม่สามารถใช้งานอีเมล์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ให้คุณดำเนินการตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล์ของทาง Googlel โดยการคลิก link https://accounts.google.com/displayunlockcaptcha ให้คุณดำเนินการตามที่ Google แนะนำ

        และให้คุณตรวจสอบอีเมล์จากระบบของ Gmail ว่ามีการดำเนินการรีเซ็ทรหัสผ่าน หรือไม่ หากมีคุณต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน และนำรหัสผ่านใหม่มาระบุในการตั้งค่าการใช้งานอีเมล์อีกครั้ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.