×
การแก้ไขข้อมูลลูกค้า

     ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า สามารถทำได้ โดยเมื่อคุณเข้ามาที่ “รายการบัญชีลูกค้า” ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไข ด้านหลังชื่อลูกค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 


         จากนั้นระบบจะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลลูกค้า โดยแสดงรายละเอียดที่เคยบันทึกไว้

 


       คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ และเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยคลิกที่ “บันทึกบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์” หรือ “บันทึกบัญชีลูกค้า” 


        ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และแสดงผลการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น


       ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขเพิ่มเติมที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า สามารถใช้งานที่เมนู “ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า” ของลูกค้าที่ต้องการแก้ไข


         จากนั้นระบบจะแสดงรายการที่อยู่จัดส่งสินค้า โดยแสดงข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่มีในปัจจุบัน คุณสามารถทำการเพิ่มเติมแก้ไขที่อยู่สำหรับในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามต้องการ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.