×
การแก้ไขที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

        คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าได้ โดยมาที่ส่วน “ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า” คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ได้ตามต้องการ

รูปที่ 1 การแก้ไขที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า


        เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดก็ตาม เมื่อการแก้ไขเสร็จสิ้นคุณจะต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยการคลิกที่ “บันทึกออเดอร์” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการแก้ไข ให้คลิกที่ “ยกเลิก”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.