×
หน้าหลัก>การแก้ไขสถานะการชำระเงิน
การแก้ไขสถานะการชำระเงิน

        ในส่วนของการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่ต้องดำเนินการ คือ

        - แจ้งชำระเงิน? : เป็นสถานะการแจ้งชำระเงินค่าสินค้าจากทางลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการแจ้งชำระค่าสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือชำระเงินผ่านช่องทางชำระเงินออนไลน์อื่นๆ ที่คุณเปิดให้ลูกค้าใช้งาน ระบบจะมีเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านท้ายให้อัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นอีเมล หรือทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ทางคุณสามารถเข้ามาทำเครื่องหมายได้ด้วยตนเอง

        - ชำระเงินแล้ว? : เป็นสถานะที่ให้เจ้าของร้านค้าได้ทำการตรวจสอบสถานะการชำระเงินจากทางลูกค้า เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการชำระเงินค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถกลับมาทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านท้ายข้อมูลชำระเงินแล้ว? 

        ซึ่งสถานะการชำระเงินจะมีการแสดงสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในส่วนของการจัดการร้านค้าออนไลน์ และในส่วนของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการของออเดอร์ ได้ที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” จะมีข้อมูลของ “ประวัติออเดอร์” โดยจะมีรายละเอียดหมายเลขออเดอร์ (ID), วันที่, ราคารวม, หมายเลขพัสดุ, การชำระเงิน, แจ้งชำระเงินและสั่งซื้ออีกครั้ง  ดังแสดงในตัวอย่าง

***หมายเหตุ : ในการเปลี่ยนแปลงสถานะการชำระเงินทุกครั้ง คุณต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึกออเดอร์”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.