×
การแก้ไขสถานะออเดอร์เบื้องต้น
        ในการแก้ไขสถานะออเดอร์ จากหน้าแก้ไขออเดอร์ ให้คุณเลื่อนมาที่ส่วนของ “สถานะออเดอร์” ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 การแก้ไขสถานะออเดอร์        โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้

        - ดำเนินการ? : เมื่อคุณดำเนินการในออเดอร์นี้เป็นที่เรียบร้อย และต้องเปลี่ยนสถานะให้ทราบว่าเป็นออเดอร์ที่มีการซื้อ-ขายเสร็จเรียบร้อย ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านท้ายดำเนินการ? 

        - สถานะ : ใช้เพื่อแจ้งสถานะของออเดอร์ โดยระบบมีตัวเลือกของสถานะออเดอร์ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การเลือกสถานะของออเดอร์        New :  แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มาใหม่

        Waiting Payment : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่รอการชำระเงิน หรือตรวจสอบการชำระเงิน

        Shipped : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มีการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

                - ยกเลิกแล้ว? : ในกรณีที่ต้องการยกเลิกออเดอร์

                - วันที่ออเดอร์ : กรณีต้องการแก้ไขวันที่ของออเดอร์

                - วิธีการติดตามสินค้า : ในกรณีที่มีวิธีการติดตามสินค้าอื่นเพิ่มเติมสามารถระบุได้

                - หมายเลขพัสดุ : ในกรณีที่ต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับลูกค้าทราบ เพื่อใช้ติดตามการส่งสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3


รูปที่ 3 การดำเนินการสถานะออเดอร์        ในกรณีที่คุณจัดการเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์เสร็จเรียบร้อย ต้องทำการบันทึกข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ด้วยคลิกที่ “บันทึกออเดอร์” ด้านท้ายสุดของหน้าแก้ไขออเดอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.