×
การแก้ไขสถานะออเดอร์

        ในการแก้ไขสถานะออเดอร์ของลูกค้า เมื่อคุณคลิกที่แก้ไขออเดอร์จากออเดอร์ที่ต้องการ ให้คุณเลื่อนมาที่ส่วนของ “สถานะออเดอร์” (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 การแก้ไขสถานะออเดอร์


โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้

        - ดำเนินการ : เมื่อคุณดำเนินการในออเดอร์นี้เป็นที่เรียบร้อย ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านท้ายดำเนินการ เพื่อระบุว่าเป็นออเดอร์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

        - สถานะ : เลือกสถานะของออเดอร์ (รูปที่ 2) โดยระบบมีตัวเลือก ดังนี้ 

รูปที่ 2 สถานะที่เลือกปรับเปลี่ยนได้


        New :  แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มาใหม่

        Waiting Payment : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่รอการชำระเงิน

        Shipped : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มีการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

        - ยกเลิกแล้ว : ในกรณีที่ต้องการยกเลิกออเดอร์ 

        - วันที่ออเดอร์ : กรณีต้องการแก้ไขวันที่ของออเดอร์

        - วิธีการติดตามสินค้า : ในกรณีที่มีวิธีการติดตามสินค้าอื่นเพิ่มเติม

        - หมายเลขพัสดุ : ในกรณีที่ต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับลูกค้าทราบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

        ***หมายเหตุ : ในการเปลี่ยนแปลงสถานะการชำระเงินทุกครั้ง คุณต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึกออเดอร์”

        ในกรณีที่ระบุหมายเลขพัสดุในสถานะออเดอร์ ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลพัสดุได้ 2 ทาง คือลูกค้ากลับที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เพื่อดูประวัติออเดอร์

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงหมายพัสดุที่ประวัติออเดอร์

        หรือในกรณีที่คุณต้องการส่งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้ารับทราบผ่านอีเมล์ที่ลูกค้าระบุไว้ สามารถทำได้ด้วยการคลิกที่ “ส่งหมายเลขพัสดุ” ที่อยู่ในการแก้ไขออเดอร์ ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 การแสดงปุ่มส่งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้าผ่านอีเมล์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.