×
การแก้ไขสินค้าภายในร้าน

        ในกรณีที่คุณต้องการเข้าไปแก้ไขสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขคำผิด, แก้ไขราคาขาย, การปรับรูปภาพ, หรือแม้แต่การเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้า เป็นต้น คุณสามารถเข้าไปแก้ไขที่สินค้าที่ต้องการได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์  “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อสินค้าที่ต้องการแก้ไข (ดังตัวอย่างรูปที่ 1)

รูปที่ 1 การคลิกแก้ไขที่ตัวสินค้า


        ภายหลังการคลิกแก้ไข ระบบจะแสดงพื้นที่การแก้ไขสินค้า โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขสินค้าดังรูปที่ 2 ซึ่งการแก้ไขข้อมูลของสินค้า คุณสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลสินค้าตามแท็บที่ต้องการ เพื่อจัดการข้อมูลได้ตามต้องการ

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงหน้าแก้ไขสินค้า


        ในทุกครั้งที่เข้ามาแก้ไขข้อมูลสินค้า เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง โดยการคลิกที่ปุ่ม “บันทึกสินค้า” (ตัวอย่างดังรูปที่ 3)

รูปที่ 3 การบันทึกสินค้าภายหลังการแก้ไข

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.