×
การแก้ไขสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการเข้าไปแก้ไขสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขคำผิด, แก้ไขราคาขาย, การปรับรูปภาพ, การเพิ่มรายการตัวเลือกสินค้า หรือแม้แต่การเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้า เป็นต้น คุณสามารถเข้าไปแก้ไขที่สินค้าที่ต้องการได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์ แก้ไข ด้านท้ายชื่อสินค้าที่ต้องการแก้ไข

รูปที่ 1 การคลิกแก้ไขที่สินค้า


        คุณจะพบหน้าการแก้ไขสินค้า และพื้นที่ข้อมูลสำหรับการแก้ไขสินค้า

รูปที่ 2 หน้าข้อมูลการแก้ไขสินค้า


         คุณสามารถเข้าจัดการข้อมูลต่างๆ ของสินค้า โดยระบบได้แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ คุณสามารถแก้ไขได้ตามต้องการ ในกรณีที่แก้ไขข้อมูลส่วนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยต้องไม่ลืมคลิก “บันทึกสินค้า” เพื่อทำการบันทึก

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.