×
การแก้ไขหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขหมวดสินค้า คุณสามารถทำได้ด้วยการคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายหมวดสินค้าที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การแก้ไขหมวดสินค้า


        ภายหลังที่คลิกแก้ไข ระบบจะแสดงส่วนการแก้ไขหมวดสินค้า (รูปที่ 2) โดยรายละเอียดที่ปรากฏ คุณสามารถแก้ไขจัดการในข้อมูลที่ต้องการได้ 

รูปที่ 2 พื้นที่แก้ไขหมวดสินค้า


        ภายหลังการแก้ไขรายละเอียดหมวดสินค้า ต้องทำการคลิก “บันทึกหมวดสินค้า” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.