×
การแก้ไขอื่นๆ

        คุณสามารถแก้ไขข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมจะเป็นข้อมูลของส่วนลด, การใช้คูปอง เป็นต้น คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ

รูปที่ 1 การแก้ไขอื่นๆ


        เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดก็ตาม เมื่อการแก้ไขเสร็จสิ้นคุณจะต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยการคลิกที่ “บันทึกออเดอร์” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการแก้ไข ให้คลิกที่ “ยกเลิก”

รูปที่ 2 การบันทึกหรือยกเลิกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง


        ภายหลังการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 3 ข้อความแจ้งผลการบันทึกข้อมูล

        เมื่อคุณกลับมาที่หน้ารายการออเดอร์ จะพบว่าข้อมูลสถานะของออเดอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณกำหนดใหม่ ดังตัวอย่าง

รูปที่ 4 ข้อมูลสถานะของออเดอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณกำหนด

        และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการของออเดอร์ ได้ที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” จะมีข้อมูลของ “ประวัติออเดอร์ล่าสุด” โดยจะมีรายละเอียด สถานะ, การชำระเงิน และหมายเลขพัสดุ แจ้งไว้

รูปที่ 5 ประวัติออเดอร์ล่าสุด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.