×
การแสดงราคาสินค้าก่อนรวมภาษี

        ในกรณีที่คุณต้องการแสดงราคาสินค้าก่อนรวมภาษี คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ตั้งค่าทั่วไป" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 การใช้งานเมนูตั้งค่าทั่วไป

        2. จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่การตั้งค่า ให้คุณคลิกที่แท็บ “ภาษี” จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่การจัดการภาษีดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การใช้งานแท็บภาษี

        3. ให้เลือก “ปิด”  ที่รายการ “ราคารวมภาษี” จากนั้นคลิก “บันทึก” เพื่อให้ข้อมูลราคาที่ระบุคือราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 การเลือกใช้งานภาษี

        4. เนื่องจากที่ตัวสินค้าเราสามารถกำหนดรูปแบบภาษีเป็นรายสินค้าได้ ดังนั้นให้คุณเข้ามาจัดการภาษีที่สินค้า โดยคลิกที่เมนู “แคตตาล็อก” เลือกเมนูย่อย “สินค้า” (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 การใช้งานเมนูสินค้า

        5. ระบบจะแสดงหน้ารายการสินค้า โดยการใช้งานภาษีให้กับสินค้าสามารถจัดการได้ไม่ว่าจะในขั้นตอนการเพิ่มสินค้า หรือแก้ไขสินค้า ซึ่งเมื่อเข้ามาในพื้นที่ข้อมูลสินค้า (หรือคุณสมบัติสินค้า) จะสังเกตได้ว่าคุณต้องใส่ราคาของสินค้าที่ต้องการขายที่ช่องข้อมูล “ราคา” (1) และเลือกรูปแบบภาษีที่ข้อมูล “ภาษี” (2) ซึ่งกรณีนี้เป็นการแสดงราคาสินค้าก่อนรวมภาษี ดังนั้นที่ช่องข้อมูลภาษี คุณจะต้องเลือกรูปแบบภาษีที่ต้องการใช้งาน  เมื่อกำหนดข้อมูลครบถ้วนให้คุณคลิก เพิ่มสินค้า (หรือ บันทึกสินค้า) (3) ดังตัวอย่างรูปที่ 5


รูปที่ 5 ตัวอย่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบการแสดงภาษี

        6. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลสินค้าและแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงผลการดำเนินการ ซึ่งคุณสามารถทำซ้ำให้กับสินค้าอื่นได้ตามต้องการ

        7. การปรากฎราคาสินค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะพบราคาสินค้าที่คุณได้ระบุไว้ที่ข้อมูล “ราคา” และไม่ได้ระบุว่าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วหรือไม่ ดังรูป 6


รูปที่ 7 ตัวอย่างการแสดงราคาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        8. เมื่อลูกค้าเลือกชำระค่าสินค้า ที่ข้อมูลออเดอร์ราคาสินค้าก็จะเท่ากับราคาสินค้าที่คุณได้ระบุไว้ที่ข้อมูล “ราคา” และ VAT จะแสดงอัตราตามรูปแบบภาษีที่คุณเลือกใช้งาน ทำให้ราคาสินค้ารวมทั้งหมดเบื้องต้น (ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) จะเป็นราคาสินค้าบวกราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังรูปที่ 8 


รูปที่ 8 การแสดงราคาที่ข้อมูลออเดอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.