×
การใช้งานพื้นที่ที่กำหนดไว้กับวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดค่าจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่ได้สร้างไว้ คุณต้องนำมาจับคู่กับวิธีการจัดส่งสินค้าที่ต้องการ ซึ่งการสร้างวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า ทางระบบจะกำหนดให้พื้นที่การใช้งานค่าจัดส่งสินค้าเป็นทั่วโลก (Worldwide) เป็นค่ามาตรฐานเมื่อคุณทำการสร้างวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า 

        แต่ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าจัดส่งสินค้า ให้กับพื้นที่ต่างๆ มีค่าจัดส่งที่ไม่เท่ากัน คุณสามารถจัดการจับคู่พื้นที่ที่ต้องการจัดการเข้ากับวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยตัวคุณเองได้ โดยขั้นตอนดังนี้

        1. ในกรณีที่คุณเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้าใหม่ หรือจะเข้ามาแก้ไขวิธีการจัดส่งสินค้า ให้มองหาข้อมูล “การจำกัดพื้นที่” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การจำกัดพื้นที่

        2. ค่ามาตราฐานที่ระบบกำหนดให้คือพื้นที่การจัดส่งใช้งานได้ทั่วโลก (Worldwide) โดยข้อมูลของการจำกัดพื้นที่มีให้ใช้งานดังนี้

        - Worldwide : กรณีเลือก Worldwide หมายความถึง วิธีคิดค่าจัดส่งสินค้านี้จะให้งานได้ทั่วโลก ลูกค้าสามารถเห็นและเลือกวิธีการส่งสินค้านี้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด

        - Allow Zones : คือการอนุญาตเป็นบางพื้นที่ที่สามารถใช้งานค่าจัดส่งสินค้านี้ได้ ในกรณีที่คุณเลือก Allow Zones ระบบ

จะให้คุณเลือกว่าต้องการให้ลูกค้าในพื้นที่ใด สามารถใช้งานวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้าวิธีนี้ได้บ้าง

        ในกรณีที่คุณเลือกใช้งาน Allow Zones คุณจะเห็นข้อมูล “เลือกการจำกัดพื้นที่” ปรากฏขึ้น และมีชื่อรายการขอบเขตพื้นที่ที่คุณสร้างไว้ในช่องด้านซ้ายมือ คุณสามารถเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้ โดยการคลิกที่ชื่อกลุ่มขอบเขตนั้น (1) แล้วคลิกที่ลูกศรสีฟ้าชี้ไปทางขวา (2) ซึ่งชื่อกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่เลือกจะไปปรากฎในช่องด้านขวามือ เมื่อเลือกพื้นที่ครบถ้วน ให้คลิก "บันทึกวิธีจัดส่งสินค้า" เพื่อบันทึกการตั้งค่า (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 กรณีที่คุณเลือกใช้งาน Allow Zones 

        - Deny Zones : ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้พื้นที่ใดใช้วิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้าวิธีนี้ ให้คุณเลือก Deny Zones ดังนั้นลูกค้าที่มีที่อยู่ในการจัดส่งในพื้นที่ Deny Zones จะไม่สามารถใช้งานวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าวิธีนี้ได้

        ในกรณีที่คุณเลือกใช้งาน Deny Zones คุณจะเห็นข้อมูล “เลือกการจำกัดพื้นที่” ปรากฏขึ้น และมีชื่อรายการขอบเขตพื้นที่ที่คุณสร้างไว้ในช่องด้านซ้ายมือ คุณสามารถเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้ โดยการคลิกที่ชื่อกลุ่มขอบเขตนั้น (1) แล้วคลิกที่ลูกศรสีฟ้าชี้ไปทางขวา (2) ซึ่งชื่อกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่เลือกจะไปปรากฎในช่องด้านขวามือ เมื่อเลือกพื้นที่ครบถ้วน ให้คลิก "บันทึกวิธีจัดส่งสินค้า" เพื่อบันทึกการตั้งค่า (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)

รูปที่ 3 กรณีที่คุณเลือกใช้งาน Deny Zones


        3. ภายหลังการกำหนดค่าการใช้งานพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้กับวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าที่เลือก ลูกค้าที่สามารถใช้งานวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้านั้นๆ ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.