×
การใช้งานระบบคะแนนสะสม

        เมื่อคุณทำการตั้งค่า เปิดใช้งานระบบคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมที่มีใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าในร้านค้าของคุณครั้งถัดไปได้ เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมที่ได้รับมาใส่ในช่องคะแนนสะสม ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ช่องใส่คะแนนสะสม


        โดยลูกค้าจะต้องนำคะแนนสะสมที่ได้ มาระบุในช่องคะแนนสะสม และคลิกที่ “ใช้ส่วนลด” ระบบจะมีข้อความแจ้งว่าคะแนนของคุณใช้เป็นส่วนลดได้กี่บาท ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การใช้คะแนนสะสม

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.