×
การใช้งานใบจัดส่ง (Shipping Label)

        เมื่อคุณทราบแล้วว่าทางผู้ซื้อได้ชำระเงินค้าสินค้ามาเป็นที่เรียบร้อย เราก็ต้องทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยระบบ Marketplace ของทางตะกร้าออนไลน์มีการสร้างใบจัดส่งสินค้าไว้ให้ทางผู้ขายสามารถพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในการติดที่หน้ากล่องพัสดุ โดยไม่ต้องลงมือเขียนด้วยตนเอง

        ให้คุณคลิกที่แก้ไขออเดอร์ จะพบรายละเอียดของการสั่งสินค้าของลูกค้าที่เลือก จากนั้นให้คุณคลิกที่ “ใบที่อยู่จัดส่ง” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การพิมพ์ที่อยู่ใบจัดส่ง

        คุณจะพบตัวอย่างของที่อยู่ใบจัดส่ง (รูปที่ 2) ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งานเป็นใบปะหน้าในพัสดุได้ทันที

รูปที่ 2 ตัวอย่างใบจัดส่ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.