×
เริ่มต้นกำหนดข้อมูลร้านค้าออนไลน์
        การกำหนดข้อมูลร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบชื่อผู้ขาย หรือสถานที่ หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ ที่ส่วนเมนู “ติดต่อเรา”

ในส่วนหน้าร้านที่ลูกค้าเข้าใช้งาน สามารถกำหนดได้ดังนี้

       1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณเลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น”


        2. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า ซึ่งคุณสามารถระบุข้อมูลของร้านค้าโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างที่มีให้


หมายเหตุ : ข้อมูลใดมีสัญลักษณ์ เครื่องหมายบวกสีเขียว สามารถระบุได้หลายภาษา

ในส่วนของแผนที่ร้านค้า กรณีที่ต้องการให้แสดงแผนที่ร้านค้า เมื่อเลือก “เปิด” ใช้งาน ต้องทำการระบุเลข ละติจูด และลองติจูด เพื่อกำหนดพิกัดบนแผนที่

        3 .เมื่อคุณระบุข้อมูลครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมี
การแสดงข้อความถึงผลการบันทึกสำเร็จ


        4. คุณสามารถไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ได้จากทางหน้าการจัดการร้านค้าออนไลน์โดยการคลิกที่ “เข้าสู่หน้าร้าน” 


        5. เมื่อมาที่หน้าร้านค้า ให้คลิกเลือก “ติดต่อเรา” ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้  ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.